Anasayfa > Yazarlar > Esin Tümer > İhtiyaç haritasında dikkat çeken iki il: GAZİANTEP VE URFA
İhtiyaç haritasında dikkat çeken iki il: GAZİANTEP VE URFA
30 Mayıs 2016 Pazartesi, 10:24

 

Gaziantep ve Urfa az ve orta gelir grubuna yönelik konut talebinin en yüksek olduğu iki il. Her iki ile yaptığımız teknik gezi sırasında TOKİ Başkanı Ergun Turan ile tüm yatırımları inceleme fırsatımız oldu. İşte bölgeye yapılacak yatırımlar ve Kuzey Şehir projesi kapsamında yapılan beyin fırtınası ve Arama Konferansı’ndan kısa notlar... TOKİ, büyük konut alanlarını kapsayan “Yeni Yerleşimler Yenilenen Şehirler Projesi”nin ilk ve en büyük uygulama alanı olan Gaziantep Kuzey Şehir Projesi’nde bir ilke imza atıyor. 50 bin konutluk mega projeyi “aktif katılım” prensibiyle planlama kararı alan TOKİ, tasarımcılar, şehir plancıları, sosyologlar, mimarlar, mühendisler, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri ile “Nasıl bir şehir olmalı?” sorusuna yanıt arıyor. Amaç, fiziki nitelikleri kadar ekonomik, kültürel ve sosyal ölçekleri de tanımlanmış bir şehir ortaya çıkarmak.
Plan sürecini yerel aktörlerle şekillendirecek olan çalışma; Paydaş Analizi, Derinlemesine Mülakatlar, Arama Konferansları ve Çalıştay olmak üzere 4 aşamada kurgulanmış. Son aşama olan 15 Haziran 2016’da gerçekleşecek Çalıştay’da, Beyin Fırtınası, Arama Konferansı, Paydaş Analizleri, Derinlemesine Mülakatlar ve elde edilen tüm çıktılardan yararlanılarak geliştirilecek olan Gaziantep Kuzey Şehir Projesi’ne yönelik planlamanın zemini tamamlanmış olacak.

 

Kuzey Şehir Öncesi Beyin Fırtınası
TOKİ Başkanı Turan: “Kuzey Şehir Projesi ile amacımız ortak akılla iyiyi bulmaya çalışmak. Gaziantep’in önceliklerine, kültür yapısına, yaşam biçimine uygun mekânlar üretme.”
Arama Konferansı kentliye, nasıl bir Gaziantep sorusunu soran çalışmanın son ürünlerinden biri. Başlıca beklentiler şöyle sıralanabilir:

 

Kaygı, Tespit ve Talepler Ortak Söylem:
“Soyutlanmamış Konut Projeleri” istiyoruz!
- 2040’a kadar Antep nüfusunun 4 milyon olması bekleniyor.
- 350 bin Suriyeli göçmen kiralık ve satılık konutta dengeleri değiştirmiş durumda.
- Sanayi bölgesine yakın olması, kentle bütünleşmesi bağlamında iyi çözülmüş trafik aksları gerektiriyor.
- Antep hane halkı 4.5-5 kişi, Türkiye ortalaması 3.85. Hedef kitlenin ihtiyacı bu bağlamda ele alınmalı.
- Sokağın güvenliğinden esnafın sorumlu olduğu mahalleler planlanmalı.
- Okulu, hastanesi, fırını, pastanesi ile kendi içinde tam sosyal donatılı bir merkez olmalı.
- Ekolojik değerler ve tarım alanları önceliğini korumalı.
- Uzaklara ötelenmiş, çok katlı binalar ile kapalı “getto” yerleşimler yapılmamalı.

 

Gettolaşmaya izin vermeyeceğiz
TOKİ Başkanı Turan, “TOKİ olarak uzman kadromuz ile buradayız. Tüm tespitleriniz bizim için çok kıymetli. İstanbul’da akademik çevreler ile de görüşmelerimiz oldu. Lakin kenti içinde yaşayan kentliden dinlemek ve ihtiyacı tespit etmek çok önemli. Etrafı çevrili siteler yapmıyoruz. Asla gettolaşmaya müsaade etmemiz lazım” diyor.

Projeyi, tasarımdan planlamaya, projelendirmeden uygulamaya, çok boyutlu ele almaya özen gösterdiklerini belirten Turan, “Az katlı konutlar ile yatay mimariye ağırlık vereceğiz ve mahalle konseptini gözeten bir planlama anlayışı önceliğimiz olacak” dedi. Enerji verimliliği ve ekolojik hassasiyetlerin göz önüne alınacağı, yaşlı, çocuk ve hanımlara yönelik alanların ve mekânların oluşmasına önem verileceği ve 2023 yılına kadar bitirileceğinin özellikle dile getirildiği Arama Konferansı’nın sonuçlarının projeye aktarılmasının takipçisi sadece biz değil tüm Gaziantep halkı olacaktır.

 

Gaziantep’te Şu ana kadar neler yapıldı?
TOKİ Başkanı Turan: “Toplam 17 bin 634 konut yapılmıştır. Bu konutlardan 7 bin 256’sı kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlardır. 5 ayrı bölgede belediyelerimizle kentsel dönüşüm başlatılmıştır. 3 bölgede bitirilmiş, 2 bölgede çalışmalar devam etmektedir.”

 

 

Şanlıurfa’da en önemli sorun arazi temini KIRSALDA YAŞAYAN % 40 AVANTAJ

 

Kentsel dönüşüm çerçevesinde merkezde arsa temini bulmak mümkün lakin hukuksal ve teknik altyapı zorlukları nedeni ile süreç uzamakta. Hazine arazileri üzerinde alt ve orta gelir grubu için konut üretmenin ise, Gaziantep Çalıştayı’nda dile getirildiği gibi kendine özel sorunları var. Burada en önemli konu, planlamanın doğru yapılması ve kent gelişim yönünün sosyolojik, topografik, ekonomik bağlamlarda doğru tespiti. TOKİ Başkanı Ergun Turan mesleğin içinden bir teknik kişi olarak, hizmetin çıtasını yukarı çekmek üzere tek tek her şantiyeyi, her projeyi tüm uzmanları ile birlikte denetliyor. İlk kez bir şantiyede, müteahhit firmanın doğrama detayı için fonksiyon, görsellik, kullanım kolaylığı söylemeleri ile örnek uygulamalar yaptığına şahit oluyoruz. Urfa’da 2019 yılına kadar yaklaşık 6 bin konut teslim edilmiş olacak. Kent merkezinde 1 milyon 892 bin olan toplam nüfusun 523 binini göçmen nüfusu oluşturuyor. Urfa özelinde baktığımızda nüfusun yüzde 40 oranında kırsalda yaşamasının getirdiği avantajlar var diyebiliriz.

 

 

dikkatimi çekti!

 

TOKİ Başkanı Ergun Turan’ın şantiye ziyaretleri sırasında işçilerin elinde mastar ile duvarlardaki işçiliği ısrarla göstermek istemesi, ana müteahhit firmanın doğrama detayında balkona açılan doğrama detayı için görsel ve fonksiyonel çözüm önerisi ve onay çabası, şantiye şeflerinin, iş güvenliği uzmanlarının işlerine hâkimiyeti, her konunun tek tek irdelenmesi, konutlardaki çamaşır odaları dikkatimi çeken detaylardan birkaçı. Çok efektif çözülmesi gereken sınırlı metrekarelerde (2+1 daireler gibi) ebeveyn odalarında banyo olması ise İstanbul gibi Urfa’da da halen anlayamadığım unsurlardan biri!

YAZARIN DİĞER YAZILARI