Anasayfa >

Ulaşım Projeleri >

1915 Çanakkale Köprüsü Projesinin Eylem Planı Belirlendi

1915 Çanakkale Köprüsü Projesinin Eylem Planı Belirlendi

16 Haziran 2017 Cuma, 09:37:53
 1915 Çanakkale Köprüsü Projesinin Eylem Planı Belirlendi
Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu, Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi projesine ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete’de yayınlandı. Böylelikle projenin eylem planı da belinlendi…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu, Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi projesi işlerinin belirlenen süre içerisinde tamamlanabilesi için bazı tedbirler alındı.

Buna göre;
1.    Proje kapsamında yapılacak kamulaştırmalar için gerekli olacak ödemelerin serbest bırakma işleri işlerin gecikmesine meydan verilmeyecek şekilde yapılacak, yılı ödeneklerinin tamamının ilk 3 ayda serbest bırakılması sağlanacak.

2.     Proje güzergahında yapılması gereken imar planı ve değişiklikleri, ilgili idarelerce 6001 sayılı karayolları genel müdürlüğünün teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 19. Maddesinde belirtilen azami sürelerin sonu beklenilmeksizin en kısa sürede netilendirilecek.

3.     Proje güzergahında yapılması gereken imar planı çalışmaları ve bu çalışmalara altlık teşkil edecek halihazır haritaların üretimi, kıyı kenar çizgisinin tespiti, imar planına esse jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması veya onaylanmasına ilişkin her türlü iş ve işlemler, ilgili kamu ve kuruluşlarca en kısa zamanda sonuçlanacak.

4.     Proje güzergahında bulunan su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme hatları ve tesislerinin güzergah dışına taşınması sırasında bunlara ilişkin KGM ilgili birimleri tarafından talep edilecek izin, onay, kabul gibi iş ve işlemler, ilgili kuruluşlar tarafından geciktirmeksizin yerine getirilecek.

5.    Projenin yapımı içi gerekli olacak taş ocakları, kum-çakıl ocakları ve ariyet ocakları, enerji nakil hatları, depo alanları, hazır beton tesisleri, asfalt plenti ile alt ve üst yapı imalatları için gereken üretim tesislerinin kamulaştırma, üretim izni,  ruhsat ve tahsis işlemlerinin hızla gerçekleştirilebilmesi için gereken işlemler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli ve ivedi olarak neticelendirilektir.

6.    Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında taşınmazlar ile ormanlık alanlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların KGM’nin talebi doğrultusunda tahsis, izin, irtifak, devir veya yola terkin işlemlerinin hızla yürütülmesi için gerekli önlemler ilgili idarelerce alınacak, bunun için gerekirse mevzuatı çerçevesinde ilgili idarelerin taşra birimleri de yetkilendirilerek gecikmeye mahal verilmeyecektir.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER