Anasayfa >

Ulaşım Projeleri >

Kuzey Marmara Otoyolu Projesine 16 Maddelik Gaz Ayarı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesine 16 Maddelik Gaz Ayarı

24 Ağustos 2016 Çarşamba, 09:01:06
Kuzey Marmara Otoyolu Projesine 16 Maddelik Gaz Ayarı
Kuzey Marmara Otoyolu projesi (3. Boğaz Köprüsü dahil) Kınalı-Odayeri kesimi ve Kurtköy-Akyazı kesimi işlerinin belirtilen süre içerisinde bitmesi için 16 tedbir alındı. İşte o tedbirler…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞKarayolları Genel Müdürlüğü, ihalesi yapılan Kuzey Marmara Otoyolu projesi (3. Boğaz Köprüsü dahil), Kanılı-Odayeri (bağlantı yolları dahil) kesimi ve  Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesimi işlerinin belirtilen süre içerisinde tamamlanması için 16 maddelik bir tedbir aldı.


Karar, 24 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.


İşte alınan o 16 tedbir;
1.    Proje kapsamında yapılacak kamulaştırmalar için gerekli olacak ödeneklerin serbest bırakma işlemleri işlerin gecikmesine meydan verilmeyecek şekilde yapılacak, yılı ödeneklerinin tamamının ilk 3 ayda serbest bırakılması sağlanacaktır.


2.    Proje güzergahında yapılması gereken imar planı ve değişiklikleri, ilgili idare 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 19.maddesinde belirtilen azami sürelerin sonu beklemeksizin en kısa sürede neticelendirilecektir.


3.    Proje güzergahında yapılması gereken imar planı çalışmaları ve bu çalışmalara altlık teşkil edecek halihazır haritaların üretimi, kıyı kenar çizgisinin tespiti, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması veya onaylanmasına ilişkin her türlü iş ve işlemler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca en kısa zamanda sonuçlandırılacaktır.


4.    Proje güzergahında bulunan su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme hatları ve tesislerinin güzergah dışına taşınması sırasında bunlara ilişkin KGM ilgili birimleri tarafından talep edilecek izin, onay, kabul gibi iş ve işlemler, ilgili kuruluşlar tarafından geciktirilmeksizin yerine getirilecektir.


5.    Projenin yapımı için gerekli olacak taş ocakları, kum, çakıl ocakları ve ariyet ocaklarının kamulaştırma, üretim izni, ruhsat ve tahsis işlemlerinin hızla gerçekleştirilmesi için gereken işlemler, ilgili kurum ve kuruluşlarınca öncelikli ve ivedi olarak neticelendirilecektir.


6.    Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile ormanlık alanlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların KGM’nin talebi doğrultusunda tahsis, izin, irtifak, devir veya yola terkin işlemlerinin hızla yürütebilmesi için gerekli önlemler ilgili idarelerce alınacak, bunun için gerekirse mevzuatı çerçevesinde ilgili idarelerin taşra birimleri de yetkilendirilerek gecikmeye mahal verilmeyecektir.


7.    Proje güzergahında yapılacak kamulaştırmalar için 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. Maddesi uyarınca açılan bedel tespit ve tescil davalarının kısa sürede neticelendirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacak, kamulaştırılacak taşınmazların değer tespitine yönelik olarak, KGM’nin ve mahkemelerin talep edeceği bilgi ve belgeler ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından özen gösterilerek en kısa zamanda gönderilecektir.

 

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER