Anasayfa >

Sektörden Haberler >

Ayazağa’da İmar Planı Bekleyenler Dikkat! Askıda!

Ayazağa’da İmar Planı Bekleyenler Dikkat! Askıda!

27 Haziran 2018 Çarşamba, 11:36:18
Ayazağa’da İmar Planı Bekleyenler Dikkat! Askıda!
Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde 1 ada 23 parsele ilişkin hazırlanan 1/500 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylandı. Söz konusu imar planları 26 Temmuz’a kadar askıda kalacak.. .

HABER:Şengül KIRMIZITAŞ

İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi 1 ada 23 parsele ilişkin hazırlanan 1- paftalık 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve -1- paftalık 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi onaylandı. İlgili planlar bugün askıya çıktı. Ayazağa Mahallesi imar planı 26 Temmuz’da askıdan inecek.

PLAN NOTLARI
1.    Plan onama sınır içerisinde ticaret alanında özel sağlık tesisleri, iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, kamu veya özel katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, katlı otopark, banka, finans kurumları, yurt,kurs, dershane gibi ticaret ve hizmetler sektörüne ilişkin yapılar yer alabilir.

2.    Ticaret alanında brüt parsel (6840 metrekaere) üzerinden emsal: 2.80’dir. Yençok:+-00 kotundan 120 metredir. Açığa çıkan bodrum katlar iskan edilebilir. +-0.00 kotu altında yalnızca bina girişi olarak tasarlanan katın giriş holleri ve açığa çıkan bölümleri emsal haricidir.

3.    Ticaret alanında çekme mesafeleri doğu ve batı cephelerindeki park alanlarından 3 metre, diğer cephelerden park alanlarından 3 metre, diğer cephelerden 5 metredir. Yangın merdiveni, güvenlik holleri ve kat holleri emsal hesabına konu edilemez. Bodrum katlarda çekme mesafesi ve taks aranmaz.

4.    Ticaret alanında +-0.00 kotu 15 metrelik yoldan verilecektir. Kot farkından dolayı kademelendirme yapılamaz.
5.    Plan sınır içerisinde oluşturulan parklardan yaya ve araç giriş-çıkışı yapılabilir.

6.    Ticaret alanı içerisinde zemin kat yüksekliği asma kat yapılmamak kaydıyla, görsel zenginlik sağlanması amacıyla 10 metreye kadar tesis edilebilir.

7.    Uygulama aşamasında yol aksları ve genişlikleri korunmak kaydıyla aplikasyon hatalarından kaynaklı olarak parsel hatlarında 2 metreye kadar kaydırma yapılabilir.

8.    Arazinin herhangi bir noktasına göre tabii zeminde kazı, dolgu ve tesviye yapılabilir.

9.    Bu planda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER