Anasayfa >

Sektörden Haberler >

Kiralama Aracılık Sözleşmesi Nedir? Kiralama Aracılık Sözleşmesi Örneği!

Kiralama Aracılık Sözleşmesi Nedir? Kiralama Aracılık Sözleşmesi Örneği!

27 Haziran 2018 Çarşamba, 11:15:04
Kiralama Aracılık Sözleşmesi Nedir? Kiralama Aracılık Sözleşmesi Örneği!
Kiralama aracılık sözleşmesi nedir? Kiralama aracılık sözleşmesi nasıl olur? Tüm soruların yanıtı detayları ile haberimizde…

Kiralamaya aracılık hizmeti soncunda kiracı, kiralayan ve emlakçı arasında kiralamaya aracılık sözleşmesi düzenlenir.  Buna kiralama aracılık sözleşmesi denir.

Bu sözleşmede olması gereken bilgiler şöyle;
1.  İşletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri, temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası; iş sahibi ile kiracının adı soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri ve imzası, iş sahibi ve kiracının tüzel kişi olması durumunda tüzel kişinin unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası.
2.  Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi, adresi ve özellikleri.
3.  Taşınmazın kira bedeli ile kira bedelinin yıllık artış oranı ve ödenme yöntemi.
4.  Kararlaştırılması halinde ve oran veya tutarı işletme için hizmet bedelini aşmamak koşuluyla iş sahibi veya alıcının sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma parası ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu.
5. Hizmet bedeli ve bu bedelin iş sahibi ile kiracı arasındaki paylaşım usulü.
6. İlgili kanuna göre sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda hangi il mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu hususu, uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk veya tahkim gibi alternatif çözüm yollarına başvurulmasına ilişkin kayıtlar ve kararlaştırması halinde tarafların diğer hukuki ve mali sorumlulukları.

GAYRİMENKUL SATIMI ARACILIK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Kiralama aracılık sözleşmesi örneği şöyle;

...../....../20..
Protokol No:..........
1.    GAYRİMENKUL SAHİBİ / VEKİLİ
ADI SOYADI    :    
ADRES    :    
TELEFON    :    İŞ    :        EV    :    
        GSM    :        FAKS    :    

2.    GAYRİMENKUL
ADRES    :    


ÇEŞİT    
:    EV            APT. DAİRESİ    BİNA        DEPO   
BÜRO      DÜKKAN             DİĞER        
TAPU BİLGİSİ    :    İLİ :    İLÇE :
        MAHALLE :    SOKAK :
        ADA :    PAFTA :    PARSEL :
        MÜLKİYET ÇEŞİDİ :    HİSSE ORANI :
ÖZELLİKLER    :    ALAN (m2) :    ODA SAYISI :
        İNŞAAT TARİHİ :    CEPHE :
        ASANSÖR                  OTOPARK                    Y. HAVUZU    
        KALORİFER    KOMBİ  DOĞALGAZ  MAZOT 
FUEL-OIL  GÜNEŞ ENERJİSİ  
DİĞER BİLGİLER    :    

3.    SATIŞ
SATIŞ BEDELİ :    ÖDEME ŞEKLİ :
VADELİ    
PEŞİN        
GÖSTERİM ZAMANI    
:    HAFTA İÇİ              TÜMÜ  
HAFTA SONU        
SAAT    
:    

4.    KONU VE TARAFLAR

5.    YETKİ
5.1.    ARACI, sözleşme süresince sözkonusu gayrimenkulün satışı amacıyla her türlü imkanı kullanmak ve uygun bir müşterinin bulunması halinde satıcı ile alıcı arasında akdedilecek sözleşmeyi hazırlamakla yükümlüdür.
5.2.    Sözleşme konusu gayrimenkulun satışı amacıyla kullanılacak her türlü pazarlama aracının (ilan, reklam vs.) masrafı ARACI’ya aittir.
5.3.    SATICI, gayrimenkulün müşterilere gösterilebilmesi için, sözleşme süresince ARACI ile belirlenen makul zamanlarda gayrimenkule giriş imkanı sağlamakla yükümlüdür.
5.4.    SATICI, sözleşme süresince kendisine gelen başvuruları ARACI’ya bildirmek ve tüm işlemleri ARACI ile beraber yapmakla yükümlüdür.
5.5.    SATICI sözleşme süresince satış fiyatını arttıramaz.

6.    HİZMET BEDELİ
Hizmet gerçekleştiğinde, SATICI yukarıda yazılı hizmet bedelinin %..............+ KDV’sini ARACI’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 
7.    
8.    KAPARO
SATICI, alıcının bulunması halinde ARACI’nın satış bedelinin maksimum %10’u tutarında kaparo almasına muvafakat eder.

9.    SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, GEÇERLİLİĞİ VE SONA ERMESİ
9.1.    İşbu sözleşme ...../...../200… tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve imzalanmıştır.
9.2.    Sözleşme, SATICI tarafından imzalanması tarihinden itibaren .........( ay / yıl) süre ile geçerlidir.
9.3.    Sözleşme süresinin bitiminden en az ................. süre önce yazılı fesih bildiriminde bulunulmadığı takdirde, sözleşme aynı şartlarla yenilenmiş sayılır.

10.    CEZAİ ŞARTLAR
10.1.    SATICI, sözleşme süresi içersinde gayrimenkulün satışından  vazgeçer ya da sözleşmeyi feshederse,
10.2.    SATICI, sözleşme konusu gayrimenkulün satışı amacıyla başka kişi veya kuruluşlar aracılığıyla ya da kendi başına işlemde bulunursa,
10.3.    SATICI, sözleşme esasları çerçevesinde alıcı bulunmasına rağmen herhangi bir şekilde satışı engellerse,
9.4.  SATICI, ARACI tarafından önerilen bir kuruluş veya alıcıyla ya da alıcının I. derece akrabaları, eşi, kan veya sıhri hısımları, annesi, babası, kardeşleri, ortağı veya idarecisi – çalışanı bulunduğu şirket, dernek, vakıf gibi kuruluşlar ile sözleşme süresinin sona ermesinden itibaren ................... süre içinde satışı gerçekleştirirse,
   6. maddede belirtilmiş olan hizmet bedelini ve ayrıca hizmet bedeli kadar cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

11.    UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde ........................ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir......./....../200..

12.    SON HÜKÜMLER
12.1.    Gayrimenkul üzerindeki emlak vergisi ve sair borçlar satış öncesinde SATICI tarafından ödenerek alıcıya teslim edilecektir.
12.2.    Gayrimenkulün tapuda devrine ilişkin yasal harçlar mükelleflerine ait olup, masraflar taraflarca eşit oranda karşılanır.

EMLAK KOMİSYONCUSU                    GAYRİMENKUL SAHİBİ / VEKİLİ

ADI SOYADI    :                              ADI SOYADI    :

ADRES    :                                     ADRES    :


TEL        :                                    TEL        :

İMZA        :                                  İMZA        :

KİRALAMA ARACILIK SÖZLEŞME ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER