Anasayfa >

Sektörden Haberler >

Kiracıyı Evden Çıkarma Yolları Neler? Kiracı Hangi Durumlarda Evden Çıkarılır?

Kiracıyı Evden Çıkarma Yolları Neler? Kiracı Hangi Durumlarda Evden Çıkarılır?

18 Haziran 2018 Pazartesi, 14:25:25
Kiracıyı Evden Çıkarma Yolları Neler? Kiracı Hangi Durumlarda Evden Çıkarılır?
Kiracıyı evden çıkarmak istiyorsunuz. Fakat nasıl? Kiracı evden çıkarma yolları neler? Kiracı hangi durumlarda evden çıkarılır? Kiracıyı çıkarma sebeplere neler? Tüm soruların yanıtı haberimizde…

Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklar çok sık rastlanan bir durum. Ev sahibi herhangi bir sebepten kiracıyı evden çıkarmak isteyebiliyor. Fakat kafasına göre istediği zaman kiracıyı evden çıkartamaz. Bunun için bazı haklı sebeplerin doğması gerekiyor. Peki kiracıyı evden çıkarmanın yolları neler? Kiracı hangi durumda evden çıkartılır? Hemen soruya yanıt verelim.

KİRACI HANGİ DURUMLARDA EVDEN ÇIKARILIR?
Kiracıyı evden çıkarmak için yukarıda da altını çizdiğimiz gibi “haklı sebeplerin” doğması gerekiyor. Bu sebepler doğarsa ev sahibi usulüne uygun olarak kiracıyı evden çıkartabilir. Kiracı hangi durumlarda evden çıkartılır sorusuna şöyle yanıt verebiliriz;

Kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan kira sözleşmesi ile birlikte taraflar birbirlerine karşı sorumluluklarını yasal olarak tanımlar. Bu sorumlulukların başında da kiracının kira bedelini zamanında ödemesi geliyor. Eğer kiracı kira bedelini ve aidat gibi yan giderleri ödemezse ev sahibi kiracıya yazılı olarak bir süre verir bu süre içinde yine ödemezse sözleşmenin feshedebilir. Kiracıya verilecek üre en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür. Bu süre kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Kiracıyı evden çıkarmak için haklı bir diğer sebep de söz konusunu taşınmazın özenle kullanılmaması ve komşularla geçimsizlik. Yeni borçlar kanununa göre,
“ Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.

Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.
Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.”

Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.

Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar.

Ev sahibi kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa kiracıyı evden çıkartabilir. Fakat bunun için malikin aynı belediye sınırları içinde başka evinin olmaması gerekiyor.

Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkansız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sözleşmesi sona erdirebilir.

Ev sahibi evini satarsa yeni malik yani ev sahibi kiracıyı evden çıkarma hakkına sahiptir.
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER