Anasayfa >

Sektörden Haberler >

Kira Geliri Beyannamesi 2018 Ne Zaman Verilir?

Kira Geliri Beyannamesi 2018 Ne Zaman Verilir?

07 Haziran 2018 Perşembe, 11:54:34
Kira Geliri Beyannamesi 2018 Ne Zaman Verilir?
Belli bir bedelin üzerinde kira geliri elde edenler vergiye tali oluyor. Bu vatandaşların kira geliri beyannamesi vermesi gerekiyor. Peki kira geliri beyannamesi 2018 ne zaman veriliyor? Kira geliri beyannamesi verilmezse ne olur? Kira beyannamesi nasıl ve nereye verilir? Tüm soruların yanıtı detayları ile haberimizde…

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen malların ve hakların kiraya verilmesi neticesinde elde edilen gelir vergiye tabidir. Belli bir rakamın üstünde kira geliri elde edenler kira geliri beyannamesi vermesi gerekiyor. Bu rakam 2017 için 3 bin 900 TL. Yani geçtiğimiz yıl toplam 3 bin 900 TL kira geliri elde edenlerin kira geliri beyannamesi vermesi gerekiyor. Eğer kira geliri 3 bin 900 TL’nin altındaysa kira geliri vermiyorsunuz.

Kira vergisi hesaplanırken iki yol izleniyor. Birinci “Götürü gider yöntemi” ikincisi ise “Gerçek gider yöntemi”

KİRA GELİRİ VERGİSİ HESAPLAMA
Şimdi gelin her iki yöntemi de açıklayalım. Götürü gider nedir, gerçek gider nedir?

GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİ
Götürü gider yönteminde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i götürü gider olarak hasılattan indirilir.

GERÇEK GİDER YÖNTEMİ
Gerçek gider yönteminde ise kira gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilen giderler indirilebilir. Fakat, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekmektedir.

Şimdide gelin her iki yöntemde de kira geliri vergisini hesaplayalım.
Götürü Gider Yöntemi ile ödenecek kira gelir vergisinde; yıllık kira getirisinin 30.000 TL olduğunu varsayalım.
30.000 – 3600 (Bu 3600 TL vergiden muaf olanların sınırı) = 26.400 TL. Daha sonra kalan tutar %25 ile çarpılıp indirilebilecek giderleri tespit ederiz.
26.400 x 0,25 = 6600 TL
Gayrisafi İrat Toplamı: 30.000 TL
Vergiden İstisna Tutar: 3600 TL
Kalan (30.000 – 3600) : 26.400 TL
İndirilebilecek Götürü Gider Tutarı: 6600 TL
Vergiye Tabi Gelir (26.400 – 6600) : 19.800 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi: 19.800 TL x 15/100 : 2970 TL’dir.
Ödenmesi gereken kira gelir vergisi oranı 2970 TL’dir.

Gerçek Gider Yöntemi ile ödenecek kira gelir vergisinde; giderler toplamı 7000 TL olsun.
Vergi mükellefi vergiden istisna edilen kısma denk gelen giderleri hasılatlardan gider olarak düşüremez. Vergiye tabi hasılata isabet eden giderleri ise düşürebilir. Bunun için toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekmektedir.
Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası
30.000 – 3.600 = 26.400 TL
İndirilebilecek Gider: Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat / Toplam Hasılat
İndirilebilecek Gider: 7000 x 26.400 / 30.000 = 6160 TL
Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Gayrisafi İrat Toplamı: 30.000 TL
Vergiden İstisna Tutar: 3600 TL
Kalan (30.000 – 3600): 26.400 TL
İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı: 6160 TL
Vergiye Tabi Gelir (26.400 – 6160) : 20.240 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi : 20.240 TL’nin %15’ini alırsak 3036 TL olur.
Ödeyeceğiniz Kira Gelir Vergisi 3036 TL’dir. Vergiye tabi geliriniz 20.240 TL’dir.

Vatandaş götürü gider yöntemi ile ya da gerçek gider yöntemini seçerek vergisini hesaplayabilir. Burada altı çizilmesi gereken konu da şu ki götürü gider yöntemini seçtiğinizde 2 yıl dolmadan gerçek gider yöntemi ile vergi ödeyemiyorsunuz.

KİRA GELİRİ VERGİSİ NEZAMAN NEREYE YATIRILIR?
Kira gelir vergisi yılda iki taksit şeklinde ödeniyor. Birinci taksit Mart ayında ikinci taksit ise Temmuz ayında. Kira gelir vergisini bağlı olduğunuz vergi dairesine yatıracağınız gibi bağlı olduğunuz vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla tüm vergi dairelerine de ödenebiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığı ile de kira geliri vergisi ödenebilir. Bir seçenek daha var. O da Gelir Vergisi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartları ile ödenebilir.

Kira geliri beyannamenizi bakanlığın https://intvrg.gib.gov.tr/index_gmsi.jsp adresinden “hazır beyan sistemi” ile kolay ve hızlıca doldurabilirsiniz.

KİRA GELİRİ BEYANNAMESİ 2018 NE ZAMAN VERİLECEK?
Kira geliri beyannamesi 2018 veriliş tarihi 1 Mart 2018’de başlıyor 26 Mart 2018’de sona eriyor.

KİRA GELİRİ BEYANNAMESİ VERMEME CEZASI
Kira geliri beyannamesi vermeme ya da eksik vermenin cezası var. Meskenlerde elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2017 yılı için 3 bin 900 TL’lik istisnadan yararlanılamaz. Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler. Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılır.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER