Anasayfa >

Sektörden Haberler >

Emlakçılık Yetki Belgesi Nasıl Alınır? Emlakçılık Yetki Belgesi Şartları Neler!

Emlakçılık Yetki Belgesi Nasıl Alınır? Emlakçılık Yetki Belgesi Şartları Neler!

05 Haziran 2018 Salı, 11:14:28
Emlakçılık Yetki Belgesi Nasıl Alınır? Emlakçılık Yetki Belgesi Şartları Neler!
Taşınmaz ticari hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik ile birlikte emlakçılara "yetki belgesi şartı" geldi. Peki emlakçılık yetki belgesi nasıl alınır? Emlakçılık yetki belgesi için aranan şartlar neler? Tüm soruların yanıtı haberimizde...

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

Taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmelik yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik ile birlikte emlakçılara yetki belgesi zorunluluğu geldi. Peki emlakçılık yetki belgesi nasıl alınır? Emlakçılık yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar neler? Emlakçılarda aranan şartlar neler?

EMLAKÇILARDA ARANAN ŞARTLAR
a) İşletmenin  net alanının en az 30  metrekare olması.
b) İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması.
c) Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması.

EMLAKÇILIK YETKİ BELGESİ VERİLMESİNDE ARANAN ŞARTLAR
Emlakçılık yetki belgesi verilirken bazı şartlar aranıyor. Yetki belgesi verilmesinde aran şartlar şöyle;
•    Yukarıda sıraladığımız şartları taşıyor olması
•    Meslek odasına kayıtlı olması
•    Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
•    Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;
1) 18  yaşını doldurmuş olması,
2) En az lise mezunu olması,
3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
4) Konkordato ilan etmemiş olması,
5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
•    Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor.
Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkili olacak. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek.

EMLAKÇILIK YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?
Emlakçılık yetki belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgelerle birlikte “Bilgi Sistem” üzerinde yapılacak. Başvuruda bulunanın istenilen şartları taşıyıp taşımadığı başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilecek.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde yetki belgesi verilecek. Yetki belgesi talebi reddedilenlere ise reddedilme gerekçesi ile birlikte bilgi sistem üzerinden bildirim yapılacak.

5 YIL GEÇERLİ OLACAK
Emlakçılık yetki belgesi 5 yıl geçerli olacak. 5 yıl sonra belge yenilenecek. Emlakçılık yetki belgesi geçerlilik süresinin sona ermesi ya da içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumdan yenilenecek.

EMLAKÇILIK YETKİ BELGESİ YENİLEME BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?
Yetki belgesini yenilemek için yetki belgesi geçerlilik süresinin sona ermesinden en az 30 gün önce, yetki belgesinde herhangi bir değişiklik olmaması durumunda ise değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 7 gün içinde bilgi sistem üzerinden yapılacak.

EMLAKÇILIK YETKİ BELGESİNİN İPTALI VE ASKIYA ALINMASI
Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde bu durum, şartların kaybedildiği tarihten itibaren on beş gün içinde işletme tarafından Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirilmesi gerekiyor.
Yetki belgesinin verilmesinde aranan şartlardan en az birinin taşınmadığı bildirilir ya da il müdürlüğü tarafından tespit edilire ve bu kaybedilen aranan şart yerine getirilebilecek durumda değilse yetki belgesi aynı gün iptal ediliyor.

Kaybedilen şartlar yerine getirilebilecek gibiyse işletmeye bildirim ya da tespit tarihinden itibaren 30 gün süre veriliyor. Yetki belgesi bu süre içinde askıya alınıyor. Eğer işletme yetki belgesinin askıda olduğu sürece faaliyet gösterdiği tespit edilirse yetki belgesi aynı gün iptal ediliyor.

Eğer işletme, şartlarını uygun hale getirirse yetki belgesi askıdan iner, uygun hale gelmezse iptal edilir.

KURALLARI 1 YILDA 3 KEZ İHLAL EDENİN BELGESİ İPTAL
İşletme emlakçılığın ilke ve kurallarından herhangi birini bir yıl içinde üç defa aykırı davranırsa yetki belgesi iptal edilecek ve bu işletmeye 2 yıl yetki belgesi verilmeyecek.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ
•    İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı veya emlak danışmanı (ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekiyor.
•    işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak.


SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER