Anasayfa >

Sektörden Haberler >

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları 2018 ve Veraset ve İntikal Vergisi Beyanname Örneği!

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları 2018 ve Veraset ve İntikal Vergisi Beyanname Örneği!

30 Mart 2018 Cuma, 14:19:44
 Veraset ve İntikal Vergisi Oranları 2018 ve Veraset ve İntikal Vergisi Beyanname Örneği!
Veraset ve intikal vergisi 2018 oranlarını ve veraset ve intikal vergisi beyanname örneğini haberimizde görebilirsiniz…

Veraset ve intikal vergisi 2018 oranlarına gelmeden önce veraset ve intikal vergisi nedir sorusuna açıklık getirelim.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NEDİR?
Veraset ve intikal vergisi en basit tanımı ile servet üzerinden alınan vergidir. Bir kişi miras ve vasiyet nedeniyle bir servete sahip olduğunda veraset ve intikal vergisi bağış ya da başka yollardan servet elde ittiğinde ise intikal vergisi ödemesi gerekiyor.
Başka bir tanımla bedelsiz ve karşılıksız olarak elde edilen servet unsurlarından alınan bir vergi türüdür.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?
Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi;
-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,
-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde, verilir. İvazsız intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi; -malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilmesi gerekiyor.

VERASET VE İNTİKAL VERGİBİ BEYANNAMESİ NEREYE VERİLİR?
Mükellefler, veraset ve intikal vergisi beyannamesini;
Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerde ölen kimsenin ikametgâhının bulunduğu,
Diğer suretle gerçekleşen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının bulunduğu,
Tüzel kişilerde ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu,
Miras bırakanın veya bu tasarrufu yapan şahsın ikametgâhı yabancı memlekette ise Türkiye’deki son ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesine verirler.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NE ZAMAN VERİLİR?
Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi;
Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde,
Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve mükellefler yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde verilir,
Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,
Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler ölenin bulunduğu memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,
Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde,
Gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden 1 ay içinde verilir.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksit halinde ödenir.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 2018 ORANLARI NE KADAR?
29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 48 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile matrah dilimleri yeniden belirlendi.
Buna göre 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4’ üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 202.154 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 404.556 TL),
- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.656 TL olarak belirlendi.
1/1/2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.


 MİRAS VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER