Anasayfa >

Sektörden Haberler >

Ev Alım Satım Sözleşmesi Örneği

Ev Alım Satım Sözleşmesi Örneği

02 Şubat 2018 Cuma, 16:09:27
Ev Alım Satım Sözleşmesi Örneği
Ev alım satım sözleşmesi örneğini haberimizde görebilirsiniz…

Ev alım satım sözleşme örneğine gelmeden önce ev alım satım sözleşmesi nedir konusuna açıklık getirelim.

EV ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Ev alım satım sözleşmesi gayrimenkul alım satımlarında alıcı ile satışı arasında imzalanan sözleşmeye nedir. Sözleşmenin imzalanması kesin bir satış niteliği taşımıyor sadece satışın gerçeklemesi yönünde bir taahhüt niteliği taşıyor.

konut satış sözleşmesinde, her iki tarafından nüfus cüzdanı ile kimliklerinin tespiti, satış bedeli, satış vaadi ve taahhüdü, satış vaadine konu olan mülkün net ve açık bir şekilde belirtilmesi, düzenleme şeklinde tanzimi konularını içeriyor.

EV ALIM SATIM SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
Sözleşmenin sona ermesi, vaat edilenler yerine getirilememesi ve feshedilmesi ile sona erer. Bir diğer fesih ise Borçlar Kanunu’nun 106’ıncı maddesine göre her iki taraftan biri yapmak zorundu olduğu yükümlülükleri gerine getirmemesi durumunda mağdur olan tarafın fesih ihtarı göndermesi ile gerçekleşir. Eğer sözleşme fesih edilmemişse mağdur olan taraf bundan doğan zararı karşılamasını ve yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyebilir.
Borçlar Kanunu’nun 125.maddesine göre satış sözleşmesi 10 yıllık bir zaman aşımına tabidir. 10 yılın sonunda zaman aşımına uğrar.

EV ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ
CİNSİ :
İLİ :
 İLÇESİ :
MAHALLESİ :
SOKAĞI :
KAPI NO :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO :
 ALICI ……………..………….ile SATICI ………………………yukarıda kayıtlı emlağın aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır.
1 - SATICI, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını (yıllık brüt stopaj dahil) ……….……TL’dan satmayı kabul etmiştir.
2 - Satış bedeline mahsuben, ALICI’dan …………..…TL kaparo alınmıştır.
3 - Satış bedelinin ……………….TL’sı peşin, geri kalanı da ………….sürede taksitlerle ödenecektir.
4 - Bu sözleşme imzalandıktan sonra, Borçlar Kanunu’nun 156/2 maddesine göre, taraflardan ALICI, bu emlağı almaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaparoyu geri alamayacaktır. SATICI bu emlağı satmaktan vazgeçerse, kaparoyu iade edecek ve kaparo miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.
5 – ALICI ve SATICI, kendilerine bu sözleşmeyi sağlayan emlak KOMİSYONCUSU’na sözleşmenin imzasından itibaren, gerçek satış bedeli üzerinden %.................. +KDV tutarında hizmet ücreti ödemeyi kabul ederler.
6 – Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini de ödeyecektir.
7 – Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde ………….………. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir……/……/20…

ALICI EMLAK KOMİSYONCUSU SATICI

EV ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ PDF İÇİN TIKLAYINIZ

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER