Anasayfa >

Sektörden Haberler >

Mecidiyeköy’de Bu Ada ve Parselin İmar Planı Askıda

Mecidiyeköy’de Bu Ada ve Parselin İmar Planı Askıda

01 Şubat 2018 Perşembe, 10:20:16
 Mecidiyeköy’de Bu Ada ve Parselin İmar Planı Askıda
Mecidiyeköy Mahallesi, 2000 ada 5 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı. İmar planları 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 2 Mart’ta askıdan inecek…

HABER: Şengül KIRMIIZTAŞ

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi 2000 ada 5 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1 paftalık 1/1000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıktı.

1 Şubat’ta askıya çıkan imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 2 Mart’ta askıdan inecek.

PLAN HÜKÜMLERİ
1.    İmar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporu ile bir bütündür. Plan ve plan hükümlerine aykırı uygulama yapılamaz.

2.    Uygulama imar planı değişikliği onama sınırı içinde plan ve plan hükümlerinden yer almayan konularda 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

3.    Yerleşme, 18.06.1996 tarih ve 96/8109 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda

2.derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle yapılacak tüm yapılarda deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik hükümlerine titizlikle uyulacaktır.

4.    Her türlü yapı için afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik esaslarına titizlikle uyulacaktır.

5.    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (Mekansal planlama genel müdürlüğü) 28.09.2011 gün ve 102732  (2011/9) sayılı genelge gereğince onanan imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporlarına uyulacaktır.

6.    Ticaret alanında: E:2.50, Yençok:15 kattır…

7.    +0.00 kotu altında açığa çıkan 1.bodrum katta bağımsız bölümler yer alabilir. Açığa çıkan 1.bodrum kat, blok izdüşümü sınırlarını aşmayacak olup emsale dahil değildir.

8.    2000 ada 5 nolu parselin komşu parsellerle tevhid zorunluluğu yoktur. Söz konusu parsel bağımsız olarak da projelendirilebilir.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER