Anasayfa >

Sektörden Haberler >

Bahçeşehir Gölet Alanı İmara Açılıyor

Bahçeşehir Gölet Alanı İmara Açılıyor

11 Ocak 2018 Perşembe, 16:44:56
Bahçeşehir Gölet Alanı İmara Açılıyor
Bahçeşehir Gölet alanına ilişkin imar planı onaylandı. İmar planı değişikliği ile gölet alanında cafe, mağaza ve dükkan gibi ticari alanlar yer alabilecek…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

Bahçeşehir Gölet alanı ve çevresine ilişkin imar planı askıya çıktı. İmar planı değişikliği ile gölet alanı imara açıldı. Buna göre Bahçeşehir Gölet alanında, lokanta, kafeterya, mağaza ve dükkan gibi  “ticari alan” yer alabilecek.
11 Ocak 2018’de askıya çıkan imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından askıdan inecek.

Askı ilanı şöyle; “İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi, Bahçeşehir Gölet Alanı ve Pazar Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar planı Değişikliğinin 31.07.2013 tarihinde Bakanlığımızca onaylandığı, söz konusu imar planına ilişkin açılan davalarda 606 ada 2 ve 6 nolu, 607 ada, 2,5 ve 6 nolu parseller yönünden iptal kararı verildiği, alanın tamamının mülkiyetinin Başakşehir Belediye Başkanlığına ait olması nedeniyle, işlemde bütünlük ve usulde birliktelik ilkeleri ve alandaki kullanım kararlarının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği yönünden mevzuata uyumlu olmasını sağlamak ve mahkeme kararları doğrultusunda kararlara konu parsellere kullanım kararı getirmek amacıyla (Gölet, Spor, Turizm ve Rekreasyon kullanımlarının mevzuata uyumlu hale getirilmesi için) hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasının talep edildiğinden bahisle, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Gölet Bölgesi, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifinin, Bakanlığımızca 644 sayılı KHK hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8(g) ve 9. Maddesi uyarınca 04.01.2018 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.İMAR PLANI NOTLARI
GENEL HÜKÜMLER
1.    Bu plan, plan paftaları, plan notları ve plan açıklama raporu ile bir bütündür.
2.    Bu plan kapsamında, deprem yönetmeliği, sığınak yönetmeliği, otopark yönetmeliği, iski yönetmeliği vb. ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3.    Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan mikro bölgeleme çalışmalarında belirtilen hususlara uyulacaktır. inşaat yapım aşamasında hazırlanacak olan ayrıntılı zemin etüt raporları onaylanmadan parsel bazında uygulamaya geçilemez. uygulama aşamasında zemin etüdünde belirtilen hususlara uyulacaktır.
4.    Park alanları tescil harici alan olarak terkedilmeden uygulama yapılamaz.
5.    Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattı şematik olarak gösterilmiş olup, ibb. ulaşım daire başkanlığınca onaylanacak ulaşım projelerine göre uygulama yapılacaktır.
6.    Karayollarında ve kavşak noktalarında uygulama, ilgili idare tarafından onaylanacak uygulama projelerine göre yapılacaktır.
7.    604/2, 606/1-3-4-5-7, 607/1-3-4-7 nolu parseller plan onama sınırı dışında olup bu parsellere ilişkin meri imar planı hükümleri geçerlidir.
özel hükümler
1.    Plan onama sınırı içinde park alanı olarak gösterilen alanda sadece gölet alanı, yaya gezinti yolları, yeşil alan (bitkilendirme), kent mobilyaları (oturma grubu, köprü, iskele, çeşme, süs havuzu, tuvalet, çöp kutusu, aydınlatma elemanı, spor aletleri vb.), temalı çocuk parkları, açık spor alanları, açık otopark yer alacak olup; planlı alanlar imar yönetmeliğinde park alanı kullanımı içinde yer alan diğer fonksiyonlar yapılmayacaktır.
2.    Planda ticaret alanı olarak belirlenen alanda yapılaşma koşulları e=0.23, yençok:6.50 metredir. bu alandaki yapılarda sadece lokanta, kafeterya, mağaza ve dükkanlar yer alacak olup; planlı alanlar imar yönetmeliğinde ticaret alanları için getirilen diğer fonksiyonlar yapılamaz. bu alanda bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlar ile kısmen açıkta kalan bodrum katlarının en altındaki tavan döşeme kotu yol kotunun altında olan ve yola cephesi bulunmayan bodrum katında yer alan ve tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan ticari kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm bürüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler emsal haricidir. her bağımsız birim için maksimum bir adet depo amaçlı bodrum yapılabilir.
3.    Ticaret alanında birden fazla yapı yapılacak olup; yapılacak binaların her biri için maksimum taban alanı ticaret alanının %5 ini geçemez. bu alanda maksimum taks: 0.35 olup; binalar arası çekme mesafeleri serbesttir.  
4.    Planda ticaret alanı olarak ayrılan alanın plan değişikliğine konu olması halinde özel hükümler 1. maddede park alanları için tanımlanan fonksiyonlar yer alacaktır. bu hüküm tapuya şerh düşülecektir.
5.    607 ada 2, 5, 6, 8, 9 ve 10 parsellerdeki park alanları bedelsiz, tescil harici alan olarak terk edilmeden 607/10 parseldeki ticaret alanında uygulama yapılamaz.
6.    Dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komşu / yakın alanlarda, bodrum katları yapılması durumunda, muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumak bakımından, bina su basman kotu altında kalan alanlarda tam sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur. yapı sızdırmazlık önlemleri kapsamında kapı, pencere, havalandırma / aydınlatma boşlukları, zeminaltı otopark girişi vb. donatıların su basman kotu üzerinde yapılması gerekmektedir.
7.    Dere mutlak koruma bantlarında iski’ye ait teknik birimler haricinde yapı yapılamaz.
8.    Açıklanmayan hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER