Anasayfa >

Sektörden Haberler >

Torba Yasa Resmi Gazete’de Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi

Torba Yasa Resmi Gazete’de Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi

05 Aralık 2017 Salı, 14:02:08
Torba Yasa Resmi Gazete’de Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı yasa yürürlüğe girdi. Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen kanunda emlak sektörünü ilgilendiren maddeler de yer alıyor. Detaylar haberimizde…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı yasa yürürlüğe girdi. Bazı vergi kanunları ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili kanunda emlak sektörünü ilgilendiren maddeler de bulunuyor.  Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen kanuna göre, Emlak vergileri, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin belirli bir yüzdesini geçmeyecek.

LOJMLANLARA SATIŞ HAKKI
Bazı vergi kanunları ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 58. maddesine göre lojmanlar yanı kamu konutları ekonomiye kazandırılmak suretiyle satışa çıkacak. Lojmanlarda oturanlar ise öncelikli satın alma hakkına sahip olacak.
Yapılan ihale sonucunda oluşan ihale bedeli, öncelikli satın alma hakkı bulunanlara tebliğ edielecek. Öncelikli alım hakkı sahibinin, içerisinde oturduğu kamu konutunu bu bedeli üzerinden satın almak istemesi ve tebligattan itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelini peşin ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesi düzenlemesi halinde bu durum, en yüksek teklif veren istekliye bildirilecek. Ancak, öncelikli satın alma hakkı sahibinin aynı süre içerisinde kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklif veren istekliye tebligat gönderilerek ihale bedelini peşin veya taksitle ödemesi gerektiği bildirilecek. Bu durumda kamu konutunda oturana tebligat yapılarak konutu 2 ay içerisinde tahliye etmesi istencek ve konutun tahliyesi sağlanacak.

Yine aynı kanuna göre hazineye ait tarım arazileri de satılabilecek. Buna göre;
“26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini 30/3/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarından; bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu arazileri doğrudan satın almak için başvuruda bulunan ve tespit ve tebliğ edilen rayiç bedeli itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler bu fıkraya göre hak sahibi sayılır. Tarımsal amaçlı yapılar ile esaslı unsuru tarımsal faaliyet olması koşuluyla üzerinde sürekli ikamet amacıyla konut bulunan tarım arazileri de bu fıkra kapsamında değerlendirilir. Bu araziler rayiç bedelin tamamı üzerinden doğrudan satılır. Rayiç bedelin taksitle ödenmesi halinde, bu bedelin yüzde yirmisi, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise en fazla beş yılda on eşit taksitte kanunî faizi ile birlikte ödenir. Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren yirmi yıl içerisinde imar planında tarım dışı amaca ayrılması halinde, güncel rayiç bedeli ile satış tarihinden itibaren Yİ-ÜFE (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) oranında artırılarak güncellenen rayiç bedeli arasındaki fark, bu fıkradaki hükümlere göre en son kayıt malikinden tahsil edilir, bu hususta tapu kütüğüne gerekli belirtme yapılır. Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak bu fıkrada hüküm olmayan hallerde; ecrimisil ve kira bedellerinin mahsubuna ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, 19/4/2012tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.”

TORBA YASA'NIN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER