Anasayfa >

Sektörden Haberler >

Kira Sözleşmesinin Süresinden Önce Kiracı Tarafından Feshi

Kira Sözleşmesinin Süresinden Önce Kiracı Tarafından Feshi

20 Mart 2017 Pazartesi, 15:59:46
Kira Sözleşmesinin Süresinden Önce Kiracı Tarafından Feshi
Kira sözleşmesinin süresinden önce kiracı tarafından feshi nasıl yapılır sorusunun tüm detayları haberimizde…

Kira sözleşmesinin süresinden önce kiracı tarafından feshini açıklamadan önce kira sözleşmesi nedir sorusuna yanıt verelim.


KİRA SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Kira sözleşmesinin tanımı yeni borçlar kanununda şöyle yapılmıştır; Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.


Açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmişse, kira sözleşmesi bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer. Taraflar, bu durumda, açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse, kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.


Fakat bazı durumlarda taraflar süresinden önce sözleşmeyi feshedebiliyor. Bunun için tabi bazı haklı gerekçelere sahip olması lazım. Bu haberimizde kira sözleşmesinin süresinden önce kiracı tarafından feshini konu aldı.
Kiracı süresinden önce sözleşmesi feshedebilir mi? Nasıl fesheder?


Kiracının sözleşmeyi süresinden önce feshetme ve kiralanın tahliye etme hakkı yeni bir madde olarak Yeni Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir.


Kira sözleşmesinin süresinden önce feshi hakkının kiracı tarafından kullanılması durumda kiracının kiralananın benzer koşullar ile kiraya verilebileceği makul süre kadar kira sözleşmesinden doğan borçları devam edecektir. Kiracı bu süre içinde benzer koşullar ile yeni bir kiracı adayı bulur ise kiracının sözleşmeden doğan yükümlükleri sona erer.


Yine yeni borçlar kanununa göre; Kiralanan sonradan ayıplı duruma gelirse kiracı, kiraya verenden ayıpların giderilmesini veya kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararının giderilmesini isteyebilir. Ancak, zararın giderilmesi istemi diğer seçimlik hakların kullanılmasını önlemez. Önemli ayıp durumunda kiracının sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.


Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir.


Ayıbın, kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini ortadan kaldırması ya da önemli ölçüde engellemesi ve verilen sürede giderilmemesi hâlinde kiracı, sözleşmeyi feshedebilir.


Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer.


Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hale getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar.


Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, onbeş yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.


Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından onbeş yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.


Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.


Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.


Kiracının iflası hâlinde sözleşme, iflâsın açıldığı anda, kendiliğinden sona erer. Ancak, kiraya veren, işlemekte olan kira ve tutanağa geçirilen eşya için yeterli güvence verildiği takdirde, sözleşmeyi kira yılının sonuna kadar sürdürmekle yükümlüdür.


Kiracının ölümü hâlinde, onun mirasçıları ve kiraya veren, altı aylık yasal fesih bildirim sürelerine uymak koşuluyla, sözleşmeyi feshedebilirler.  


DEPOZİTO YANIYOR MU?
Peki erken fesihte ev sahibine verdiğiniz depozito ne olacak? kiracı tarafından kira sözleşmesi imzalanırken kiraya verene depozito verilmiş ise, kiraya veren erken fesih nedeniyle, makul süre için depozitodan kesinti yaparak kiracıya iade etme hakkına sahip.

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER