Anasayfa >

Kentsel Dönüşüm Haberleri >

Sarıyer Derbent ve Darüşşafaka Kentsel Dönüşüm İmar Planları Askıya Çıktı!

Sarıyer Derbent ve Darüşşafaka Kentsel Dönüşüm İmar Planları Askıya Çıktı!

01 Ağustos 2018 Çarşamba, 17:38:28
Sarıyer Derbent ve Darüşşafaka Kentsel Dönüşüm İmar Planları Askıya Çıktı!
Sarıyer Derbent ve Darüşşafaka mahallelerinde 27,97 hektarlık riskli alana ilişkin imar planları onaylandı. 1 Ağustos’ta askıya çıkan imar planları 30 Ağustos’ta askıdan inecek.

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

Sarıyer Çamlıktepe (Derbent) ve Darüşşafaka mallerinde bulunan 27,97 hektarlık riskli alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bakanlıkça onaylandı.

PLAN NOTLARI
1.    Eğitim, kültür, karakol, sağlık, müftülük vb. tesislerin uygulamalarında ilçe belediyesinin olumlu görüşü büyükşehir belediyesi ve İstanbul Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun onayına sunularak uygulama yapılacaktır. Kültürel tesis özel olarak yapılabilir.
2.    Plandaki sosyal ve teknik alt yapı alanları ile yeşil alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
3.    2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca konut alanında taban alanı katsayısı (Taks): 0.15 ve Yençok 5 kattır. Hesaba brüt plan alanı üzerinde yapılarak konut adalır arasında alanları oranına göre eşitlik ilkesi gözetilerek dağıtımı yapılacaktır.
4.    Planlama alanı taşkın önleme yapılaşma alanında kalmaktadır. Planlama alanında ve melen isale hattı güzergahının 5’er metre sağında ve solunda yapılacak uygulamalarda İSKİ’nin 19/01/2018 tarihli ve 20180045882 sayılı yazısı uyarınca uygulama yapılacaktır.
5.    Bayındırlık ve iskan bakanlığı afet işleri genel müdürlüğünce 03.01.2003 tarihinde onaylanmış boğaz geri görünüm ve etkilenme bölgesi imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve eki yerleşime uygunluk haritaları, uygulama imar planı paftaları ile çakıştırılmadan uygulama yapılamaz. İmar uygulamasında söz konusu rapor ve eki paftalarda belirtilen hususlara aynen uyulacaktır.
6.    Uygulama avan projeye göre yapılacak olup avan poje İstanbul Tabiat Varlıklarını Koruma Bölgesi Komisyonu tarafından onaylanacaktır.
7.    Blok ebatları, blok şekilleri, nizamı, yapı yaklaşma mesafeleri, bloklar arası mesafeler gibi mimarı tasarımı ilgilendiren hususlar serbest olup avan projede belirlenecektir.
8.    Dini tesis alanlarında kontur, gabari, minare yüksekliği ve Boğaziçi peyzajı içindeki konumu açısından silüet etetlerine dayalı avan projeler İstanbul Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca onaylanmadan yeni bir uygulama yapılmayacaktır.
9.    Kotlar binanın oturacağı zeminin ön cephe (giriş cephesi) kotları ortalamasından alınacaktır.
10.    Planlama alanının, boğaz geri görünüm ve etkilenme alanına ait 1/2000 ölçekli uygulama imar planına esas jeolojik ve yerleşime uygunluk haritalarında: ÖA-4” (yerleşime önlemli uygun alanlar-4) lejantlı sınırlar içerisinde kalan kısımlarda kat yüksekliği 6,50 metreyi geçemez.
11.    Uygulama aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ulaşım planlama müdürlüğünün 04/01/2018 tarihli ve 4343 sayılı yazısında belirtilen hususlara ve eki 03/01/2018 tarihli ve UP2018-01-08 sayılı komisyon kararına uyulacaktır.
12.    İmar kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılacaktır.

İMAR PLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER