Anasayfa >

Kentsel Dönüşüm Haberleri >

Kartal Soğanlık İmar Planı Askıda!

Kartal Soğanlık İmar Planı Askıda!

22 Haziran 2018 Cuma, 14:11:51
Kartal Soğanlık İmar Planı Askıda!
Kartal Soğanlık Mahallesi’nde riskli yapı tespit edilen bazı ada ve parsellere ilişkin imar planları askıya çıktı. 22 Haziran’da askıya çıkan imar planları 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 21 Temmuz 2018’de askıda inecek…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

Kartal Soğanlık Mahallesi sınırları içerisinde riskli yapı tespitlerinin bulunduğu 10535 ada 318, 319, 321, 322 parseller, 10535 ada 320 parselin bir kısmı ve 10528 ada 319 parsel, 2721 ada 1 parsel, 2722 ada 1 parsel, 2723 ada 1 parsel ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

22 Haziran 2018’de askıya çıkan Kartal Soğanlık Mahallesi imar planları 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 21 Temmuz 2018’de askıdan inecek.

PLAN NOTLARI
1.    Plan değişikliği onama sınırı İstanbul ili Kartal ilçesi Soğanlık Mahallesi 10535 ada 318, 319, 321, 322 parseller, 10535 ada 320 parselin bir kısmı ve 10528 ada 319 parsel, 2721 ada 1 parsel, 2722 ada 1 parsel, 2723 ada 1 parsel ile bir kısım tescil dışı alanı kapsamaktadır.

2.    Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alan, konut alanı ve park alanıdır. Konut alanında yapılaşma koşulları Taks: 0,20-0.40 , emsal: 2,25 olarak uygulama yapılacak olup, Yençok: ilgili belediyelerce alınacak silüet kararlarına göre belirlenecektir.

3.    Yapı adasının tamamının tevhid edilmesi ile oluşan 5000 metrekareden büyük imar parselinde emsal 0.75 artırılarak uygulama yapılır.

4.    Plan açıklama raporunda belirtilen hususlar çerçevesinde;
4+1 daire tipinden 15 adet,
3+1 daire tipinden 462 adet,
2+1 daire tipinden 244 adet
1+1 daire tipinden 163 adet olmak üzere bağımsız konut sayısı 884 olacaktır.

5.    İski Genel Müdürlüğü’nün 24.04.2018 tarih ve 20180219019 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.

6.    2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu hükümlerine uyulması zorunludur. Bu kanunun 4.maddesi uyarınca, alanda yapılacak faaliyetler esnasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda, faaliyetlerin derhal durdurulması ve durumun en yakın mülkü amirliğe veya müze müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.

7.    Açıklanamayan hususlarda meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER