Anasayfa >

Kentsel Dönüşüm Haberleri >

İBB Tarihi Yarımada'da Kentsel Dönüşüm İçin Düğmeye Bastı!

İBB Tarihi Yarımada'da Kentsel Dönüşüm İçin Düğmeye Bastı!

02 Mayıs 2018 Çarşamba, 13:58:08
İBB Tarihi Yarımadada Kentsel Dönüşüm İçin Düğmeye Bastı!
8 bin yıllık tarihi yarımada kentsel dönüşüme açılıyor. İBB’nin tarihi yarımadaya ilişkin siluet kararları ve imar hakları kentsel dönüşümün önünü açacak şekilde yeniden planlanacak…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 bin yıllık Tarihi Yarımada’yı kentsel dönüşüme açıyor. İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, “Tarihi ve kültürel miras alanlarında kentsel dönüşüm planlama yaklaşımı geliştirilmesine yönelik analitik etütlerin yapılması hizmet alımı” işini 22 Mayıs 2018 saat 11;20’da ihaleye çıkarıyor. Söz konusu çalışma 3 aşamada yapılacak ve 470 günde tamamlanacak.

Birinci aşamada Tarihi Yarımada'nın tamamında kentsel dönüşüm yaklaşımının belirlenmesi için ön araştırma yapılacak, veriler toplanacak ve analizler hazırlanacak. İkinci aşamada Tarihi Yarımada'da kentsel dönüşüm planlama yaklaşımı belirlenerek mekânsal ve strateji kararlar geliştirilecek. Sit ve koruma kararları, siluet, mülkiyet analizi yapılarak kentsel dönüşüm rehberi hazırlanacak. Üçüncü aşamada sonuç çalışması yapılacak. Bölge ile ilgili daha önce yapılmış planlama ve işletim modeli çalışmaları ile bu çalışma kapsamında elde edilen verilerin birlikte değerlendirildiği bir sonuç kitabı hazırlanarak 100 adet basılacak. Web tabanlı interaktif sunum ve animasyon film yapılacak.

İhale şartnamesine göre yapılacak etüt çalışması kapsamında öncelikle mevcut ve önerilen siluet kararlarını irdeleyerek Tarihi Yarımada'nın bütünü için 1/5000 ölçekli planlara referans olmak üzere “Tarihi Yarımada Kentsel Dönüşüm Planlama Yaklaşımı” belirlenecek. Sonrasında belirlenecek farklı kentsel karakterde 5 adet, 1/1000 ölçekli planlara referans olmak üzere kentsel dönüşüm şemaları, tasarımları ve uygulama yol haritaları geliştirilecek.

Raporda, 22 adet “Kentsel Dönüşüm Fırsat Alanı”ndan biri olan, tarihi ve kültürel miras alanı olma özelliğine sahip Tarihi Yarımada için kentsel dönüşüme yönelik üst ölçekli planlama yaklaşımlarının, uygulamaya geçişi kolaylaştıracak alt ölçekli planlama çalışmalarına aktarılması imkânı verecek ara ölçekte, siluet kararlarının uygulamada yarattığı sorunlar açısından yeniden irdeleneceği bir etüt çalışması için bu ihalenin düzenlendiği vurgulandı. Bu iş kapsamında mevcut siluet kararları ile birlikte mekânsal dönüşümü mümkün kılacak imar haklarının yeniden irdeleneceği, kentsel dönüşüme yönelik bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.


Raporda “UNESCO'nun dünya mirası olarak ilan ettiği bölgeler dahil stratejik tarihi varlıkların üstün evrensel değerleri üzerindeki etkilerini gözeten kentsel dönüşüm projeleri ile ilçenin siluetinin nasıl güçlendirilip korunabileceği ele alınırken aynı zamanda alan içindeki hassas kentsel dönüşüm sürecine rehberlik edecek plan yaklaşımı şemaları elde edilmesi hedeflenmektedir” belirtildi.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER