Anasayfa >

İhaleler >

Şile Belediye Başkanlığı’ndan 8 Milyona Satılık Arsa

Şile Belediye Başkanlığı’ndan 8 Milyona Satılık Arsa

02 Şubat 2018 Cuma, 09:45:35
Şile Belediye Başkanlığı’ndan 8 Milyona Satılık Arsa
Sile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediye mülkiyetinde bulunan 4 bin 560 metrekare “konut+ticaret” imarlı arsayı 8 milyon 208 bin TL’den satışa çıkarıyor…

Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediye mülkiyetinde bulunan arsayı satışa çıkarıyor.

Şile Balibey 140 ada 1 parselde konumlanan 4 bin 560 metrekare büyüklüğündeki “konut+ticaret” imarlı arsa 8 milyon 208 bin TL’den satışa çıkacak. İhaleye konu arsada emlak:1, H:3 kat+1 bodrum….

İhale 15 Şubat 2018 Perşembe günü saat 11:30’da “kapalı teklif usulü” ile Şile Belediye Başkanlığı yazı işleri müdürlüğünde yapılacak.

İhaleye katılacakların 250 TL karşılığında ihale şartnamesini satın alması gerekiyor. İhale şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını 15 Şubat 2018 tarih ve saat:11:30’a kadar belediyenin yazı işleri müdürlüğüne şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekiyor.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
GERÇEK KİŞİLER
a) Muhtarlıktan veya noterden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış nüfus cüzdan sureti
b) Muhtarlıktan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi
c) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen şekilde geçici teminat
d) Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
e) Vekaleten Katılması halinde noter tasdikli vekaletname
f) Şartname alındı makbuzu
g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.

TÜZEL KİŞİLER
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen şekilde geçici teminat
d) Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
f) Şartname alındı makbuzu
g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.


SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER