Anasayfa >

İhaleler >

Sakarya Akyazı Malmüdürlüğü’nden Satılık Bahçe

Sakarya Akyazı Malmüdürlüğü’nden Satılık Bahçe

27 Aralık 2017 Çarşamba, 12:06:27
Sakarya Akyazı Malmüdürlüğü’nden Satılık Bahçe
Sakarya Akyazı Malmüdürlüğü, Salihiye Mahallesi’nde yer alan 62 bin 158,64 metrekare büyüklüğündeki bahçeyi satışa çıkarıyor…

Sakarya Akyazı Malmüdürlüğü, Salihiye Mahallesi’nde yer alan 62 bin 158,64 metrekare büyüklüğündeki arsayı 3 milyon 730 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkarıyor.

İhale 8 Ocak 2018’de saat 10:00’da, “açıt teklif” usulü ile yapılacak.
İhaleye katılmak  isteyenlerin,
-Geçici teminat makbuzu veya mektubunu (Mevduat veya katılım bankalarından alınacak teyit yazısı ile birlikte süresiz teminat mektupları),
-İkametgah senedi, tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi,
-Ggerçek kişilerin TC. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı örneği,
-Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
-Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayii Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan,
-İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri gerekiyor.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER