Anasayfa >

İhaleler >

Belediyeden Denizli Merkezefendi’de Satılık 9 Arsa

Belediyeden Denizli Merkezefendi’de Satılık 9 Arsa

01 Aralık 2017 Cuma, 09:25:22
Belediyeden Denizli Merkezefendi’de Satılık 9 Arsa
Denizli Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait olan Merkezefendi’deki 9 arsayı 13 Aralık 2017’de ihale ile satışa çıkarıyor…

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait olan Merkezefendi’deki 9 adet arsayı 13 Aralık 2017 saat 14:00 itibariyle ihale ile satışa ç  ıkarıyor. İhale, kapalı teklif usulu ile yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına kayıt numarası alarak teslim etmeleri gerekiyor. Teklifler elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

İHALEYE KAT  ILIM İÇİN GEREKLİ BELGELER
A) Gerçek Kişiler;
1 - Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi
2 - T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
4 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.
5 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
B) Tüzel Kişiler;
1 - Tebligat için adres beyanı.
2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4 - Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
5 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.
6 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu
  

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER