Anasayfa >

İhaleler >

Çatalca Belediyesi 2 Arsasını Satışa Çıkarıyor

Çatalca Belediyesi 2 Arsasını Satışa Çıkarıyor

24 Kasım 2017 Cuma, 09:18:31
Çatalca Belediyesi 2 Arsasını Satışa Çıkarıyor
Çatalca Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki iki adet arsayı 5 Aralık’ta satışa çıkarıyor…

Çatalca Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait olan iki arsayı 5 Aralık 2017 Salı günü, saat 09:30’da “kapalı teklif” usulü ile ihaleye çıkarıyor.

İhale Çatalca Belediye Başkanlığı meclis salonunda yapılacak. ihaleye ait şartname, mesai saatleri içerinde belediye emlak ve istimlak müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabiliyor.

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini 5 Aralık 2017 Salı günü saat 09:15’e kadar sıra numaraları alındı karşılığında yazı işleri müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER
•    Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
•    Son altı aya ait Kanuni İkametgah.
•    Son altı aya ait tasdikli Nüfus Sureti.
•    Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin son altı aylık Noter tasdikli vekaletname örneği.
•    İstekli Tüzel kişi; Türkiye'de tebligat adres beyanı, Sanayi veya Ticaret Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname.
•    Taşınmazın Ada ve Parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.
•    İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

SATIŞA ÇIKACAK ARSALARIN BİLGİLERİ

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER