Anasayfa >

İhaleler >

İBB’den Yakacık’ta Satılık Arsa

İBB’den Yakacık’ta Satılık Arsa

11 Ağustos 2017 Cuma, 09:18:18
İBB’den Yakacık’ta Satılık Arsa
İBB, mülkiyeti belediyeye ait olan Kartal Yakacık’taki arsasını 23 Ağustos’ta satışa çıkarıyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), mülkiyeti belediyeye ait olan Kartal Yakacık Dolayoba Ayazma Yolu’ndaki arsasını 23 Ağustos 2017, saat 13:00’da satışa çıkarıyor.


463 metrekare “konut” imarlı arsa 1 milyon 274 bin 625 TL muhammen bedel ile satışa çıkacak.


İhale, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı encümen salonu Saraçhane/İstanbul adresinde yapılacak.İhale şartnamesi mesken müdürlüğünden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz olarak görülebiliyor.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekiyor.

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.


SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER