Anasayfa >

İhaleler >

Kepez’de 9 Milyona Satılık Arsa

Kepez’de 9 Milyona Satılık Arsa

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:15:40
Kepez’de 9 Milyona Satılık Arsa
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait olan Kepez’deki arsasını 8 milyon 981 bin 400 TL’den satışa çıkarıyor…

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait olan Kepez Kütükçü Mahallesi 27474 ada 2 parselde konumlanan 14 bin 970,40 metrekare arsayı 24 Ağustos’ta saat 14:00’da satışa çıkarıyor.

İhaleye konu arsa, 8 milyon 981 bin 400 TL muhammen bedel ile satışa çıkacak. İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacak. ihale şartnamesi, emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.
Posta ile yapılacak olan başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması gerekiyor.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

GERÇEK KİŞİLERDEN
4.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,
4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
4.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.4- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN
4.6- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
4.7- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.8- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.9- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.10- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada


SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER