Anasayfa >

İhaleler >

Çerkezköy’de Satılık 3 Arsa

Çerkezköy’de Satılık 3 Arsa

26 Mayıs 2017 Cuma, 13:58:26
Çerkezköy’de Satılık 3 Arsa
Çerkezköy’de 3 arsa Çerkezköy Mal Müdürlüğü tarafından 9 Haziran’da satışa çıkıyor…

HABER: Şengül KIRMIIZTAŞ

Çerkezköy Malmüdürlü’ğü Çerkezköy’de mülkiyetinde bulunan 3 adet arsayı 9 Haziran’da satışa çıkarıyor.

İhale saat 10:30 itibariyle Çerkezköy Malmüdürlüğü makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacak. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin 8 Haziran 2017 Perşembe günü saat 17:00’a kadar Çerkezköy Milli emlak Servisine ulaşması gerekiyor.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin usulüne uygun olarak hazırlayacakları geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı örneği, özel kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletnameleri ve imza sirküleri, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2017 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname, ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekiyor.

SATIŞA ÇIKACAK ARSALARIN LİSTESİ

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER