Anasayfa >

İhaleler >

Gelibolu’da Satılık Denize Sıfır Arsa

Gelibolu’da Satılık Denize Sıfır Arsa

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:34:24
Gelibolu’da Satılık Denize Sıfır Arsa
Gelibolu Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki 4 bin 724,26 metrekare denize sıfır konumdaki arsayı 5 milyon 195 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkarıyor…


Gelibolu Belediye Başkanlığı, Hocahamza Mahallesi, Hamzaköy Plajı  (Kemal Reis Caddesi) 271 ada 3 parselde konumlanan 4 bin 724,26 metrekare arsayı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 15:30’da satışa çıkarıyor. İhaleye konu arsa, imarda bir kısmı otel alanında bir kısmı ise imar yolunda kalıyor. İhale, Gelibolu Belediyesi encümen salonunda yapılacak.  


İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR
A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
C) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair Belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgesinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. (Noterden onaylı ortaklık belgesi)
D) İmza sirküleri vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
E) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.
F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde 2886 sayılı Yasaya uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
G) Bu işe ait Şartname Belediyemiz Web sitesi (www.gelibolu.bel.tr.) adresinden veya her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER