Anasayfa >

İhaleler >

Düzce Belediyesi 13 Arsasını Satışa Çıkarıyor

Düzce Belediyesi 13 Arsasını Satışa Çıkarıyor

03 Mart 2017 Cuma, 09:10:06
Düzce Belediyesi 13 Arsasını Satışa Çıkarıyor
Düzle Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki 13 arsayı 14 Mart Salı günü “Açık teklif usulü artırma” ile satışa çıkarıyor…

Düzce Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki 13 adet arsayı satışa çıkarıyor. İhale 14 Mart Salı günü saat 14:00 itibariyle “Açık teklif usulü artırma” ile yapılacak.


Düzce Belediyesi arsa ihalesi, Düzce Belediyesi encümen toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacak.


İhaleye katılmak isteyenlerin, teminatlarını ve istenilen belgeleri  “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar yazı işleri müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.


İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER
-Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)


-İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.


-Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.


-İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.


- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.


- İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER