Anasayfa >

İhaleler >

Altındağ Belediyesi’nden 13 Milyona Satılık Arsa

Altındağ Belediyesi’nden 13 Milyona Satılık Arsa

30 Ocak 2017 Pazartesi, 09:26:59
Altındağ Belediyesi’nden 13 Milyona Satılık Arsa
Ankara Altındağ Belediyesi Gültepe (Çinçin) Mahallesi’ndeki arsasını 12 milyon 900 bin TL’ye satışa çıkarıyor….

Ankara Altındağ Belediye Başkanlığı, Gültepe (Çİnçin) Mahallesi’ndeki 3 bin 775,19 metrekare arsasını 12 milyon 900 bin TL’ye satışa çıkarıyor.

İhale 8 Şubat 2017 saat 16:00’da ‘açık teklif” usulü ile Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı başkanlık binasında toplanan encümen huzurunda yapılacak.


İhale şartnamesi Altındağ Belediye Sarayı zemin katta bulunan emlak ve istimlak müdürlüğünde görülebiliyor.


İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENİLEN ŞARTLAR;
İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması, gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri, ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,


İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.


İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,


İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.


SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER