Anasayfa >

İhaleler >

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü’nden Ortakent ve Konacık’ta Satılık Arsa

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü’nden Ortakent ve Konacık’ta Satılık Arsa

20 Ocak 2017 Cuma, 15:15:19
Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü’nden  Ortakent ve Konacık’ta Satılık Arsa
Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Ortakent ve Konacık’taki arsasını 2 Şubat’ta satışa çıkarıyor…

Bodrum Milli emlak Müdürlüğü, Bodrum Ortakent Köyiçi ve Konacık’taki arsalarını 2 Şubat 2017’de “açık teklif” usulü ile satışa çıkarıyor.


Bodrum Ortakent arsası 3 milyon 350 bin TL, Konacık arsası ise 2 milyon 100 bin TL’ye satışa çıkacak.


İhale Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü’nde milli emlak müdürü orasında toplanacak ihale komisyonunca yapılacak.


İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

b) Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri gerekiyor. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)

 

SATIŞA ÇIKACAK ARSALARIN LİSTESİ

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER