Anasayfa >

İhaleler >

Sultangazi Belediyesi’nden Satılık 5 Katlı Bina

Sultangazi Belediyesi’nden Satılık 5 Katlı Bina

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:12:14
Sultangazi Belediyesi’nden Satılık 5 Katlı Bina
Sultangazi Belediye Başkanlığı, Eski Habipler Mahallesi’ndeki bin 783 metrekare ara üzerinde konumlanan 5 katlı binayı 14 Şubat’ta 12 milyon 481 TL muhammen bedel ile satışa çıkarıyor…

Sultangazi Belediye Başkanlığı, Eski Habipler Mahallesi 1885 ada 5 parselde konumlanan bin 783 metrekare arsa üzerindeki 5 katlı binayı 14 Şubat 2017, saat 10:30’da satışa çıkarıyor.

İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54/1, 1. Kat encümen odasında “Kapalı teklif usulü” ile yapılacak.


İhale şartnamesi 250 TL karşılığında Sultangazi Belediyesi emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54/1, 2. Kat)  satın alınabilir.


İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:


A - Gerçek kişi olması halinde;
1 - T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,
2 - İkametgâh belgesi,
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4 - İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,
5 - Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı,
6 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
7 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
8 - Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

B - Tüzel kişi olması halinde;
1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan)  kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,
2 - Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3 - Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı,
5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6 - Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,
7 - İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,
8 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
9 - Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

C - Ortak Girişim olması halinde:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER