Anasayfa >

İhaleler >

İBB’den Kağıthane’de Satılık Arsa

İBB’den Kağıthane’de Satılık Arsa

27 Aralık 2016 Salı, 10:10:56
İBB’den Kağıthane’de Satılık Arsa
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kağıthane’deki arsasını 1 milyon 610 bin 400 TL muhammen bedel ile satışa çıkarıyor….

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Kağıthane’deki mülkiyetinde bulunan arsayı 11 Ocak 2017, saat 13:00’da “açık  teklif” usulü ile satışa çıkarıyor.


Kağıthane Merkez Mahallesi 7662 ada 32 parselde konumlanan İBB Kağıthane arsası 1 milyon 610 bin 400 TL muhammen bedel ile satışa çıkacak.


İhale,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı encümen balonu Saraçhane/İstanbul adresinde gerçekleşecek.  İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde teslim etmeleri gerekiyor.

İhale şartnamesi 500 TL karşılığında mesken müdürlüğünden satın alınabiliyor ve ücretsiz görülebiliyor.


İHALEYE KATILIM İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
- Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
- Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
- Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
- Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
- Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
- Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER