Anasayfa >

İhaleler >

Arnavutköy Belediyesi’nden Satılık 3 Arsa

Arnavutköy Belediyesi’nden Satılık 3 Arsa

01 Aralık 2016 Perşembe, 14:42:01
Arnavutköy Belediyesi’nden Satılık 3 Arsa
Arnavutköy Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 3 arsayı 15 Aralık’ta satışa çıkarıyor…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

Arnavutköy Belediye Başkanığı, mülkiyetindeki 3 adet arsayı 15 aralık saat 14:00 itibariyle “kapalı teklif” usulü ile satışa çıkarıyor.


Satışa çıkacak arsalardan biri Arnavutköy, biri Boyalık bir diğeri ise Sazlıbosna’da yer alıyor.


İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini ihaleden bir gün önce en geç saat 17:00’a kadar emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekiyor.


İHALE İÇİN İSTENİLEN BELGELER

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Noter tasdikli imza beyannamesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
7- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)
3- Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
7- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair (İlan Tarihi İtibarı ile) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)
C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
MADDE 4- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ihale gününden 1 gün önce saat 17.00 ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi (Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi No:11 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

SATIŞA ÇIKACAK ARSALARI BİLGİLERİ

 

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER