Anasayfa >

İhaleler >

İBB’den Tuzla Merkez’de Satılık Arsa

İBB’den Tuzla Merkez’de Satılık Arsa

30 Kasım 2016 Çarşamba, 09:14:02
 İBB’den Tuzla Merkez’de Satılık Arsa
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tuzla Merkez’deki arsasını 14 Aralık’ta satışa çıkarıyor…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tuzla Merkez Kafkala Mahallesi’ndeki arsasını 14 Aralık 2016 saat 13:00’da satışa çıkarıyor.


Tuzla Merkez Kafkala Mahallesi 7962 parselde konumlanan 755,61 metrekare arsa 2 milyon 266 bin 830 TL muhammen bedel ile satışa çıkarılacak.


İhale açık teklif usulü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı encümen salonu Saraçhane/İstanbul adresinde yapılacak.


İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekiyor.


İhale şartnamesi mesken müdürlüğünden 600 TL bedel karşılığında satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.


İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENİLEN BELGELER
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER