Anasayfa >

İhaleler >

Sarıyer Belediyesi’nden Satılık Arsa

Sarıyer Belediyesi’nden Satılık Arsa

18 Kasım 2016 Cuma, 12:25:02
 Sarıyer Belediyesi’nden Satılık Arsa
Sarıyer Belediye Başkanlığı, Rumelihisarı Mahallesi’ndeki arsasını 1 Aralık Perşembe günü satışa çıkarıyor…

Sarıyer Belediye Başkanlığı, Rumelihisarı’ndaki arsasını 1 Aralık 2016 Perşembe günü saat 11:30’da satışa çıkarıyor.


İhale, Büyükdere Mahallesi Maltızdere Sokak   No: 16 Sarıyer/İstanbul adresindeki Sarıyer Belediyesi ek hizmet binasında bulunan belediye encümeni huzurunda yapılacak. Sarıyer Belediyesi Rumelihisarı arası 4 milyon 314 bin 486 TL muhammen bedeli ile satışa çıkacak.


İHALE DETAYLARI
Mülkiyeti Sarıyer Belediyesine ait İstanbul İli, Sarıyer ilçesi, Rumelihisarı Mahallesinde kain 83 pafta 1661 ada 104 parsel sayılı 653.71m² alanlı 29.07.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer İlçesi, Geri görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Taks: 0.15, Kaks: 0.60, MaxH: 12.50mt yapılma koşullarında “Konut” alanında kalan Arsa vasıflı taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesine göre Kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
İhale; 01/12/2016 Perşembe günü saat 11.30’da Büyükdere Mahallesi Maltızdere Sokak   No: 16 Sarıyer/İstanbul adresindeki Sarıyer Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Muhammen satış bedeli 4.314.486-TL+KDV, Geçici teminat tutarı 129.434-TL’dir.
İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, geçici teminatı yatırmış olmaları, özel hukuk tüzel kişilerinin İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri gerekmektedir. İhaleye ait satış şartnamesi Sarıyer Belediye Başkanlığı emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 500-TL karşılığında ihale dokümanlarını aynı Müdürlükten temin edilebilir.
İstekliler tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca belirtilen şartlara göre hazırlanmış belgelerin ihale günü saat 10.00’a kadar aynı adreste bulunan Sarıyer Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslimi gerekmektir. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce idareye ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sarıyer Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER