Anasayfa >

İhaleler >

Ankara Defterdarlığı’ndan Mamak’ta Satılık Arsa

Ankara Defterdarlığı’ndan Mamak’ta Satılık Arsa

10 Kasım 2016 Perşembe, 08:57:23
Ankara Defterdarlığı’ndan Mamak’ta Satılık Arsa
Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü, Mamak’taki arsasını 22 Kasım’da satışa çıkarıyor…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


Ankara Defterdarlığı Milli emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü, mülkiyetindeki Mamak arsasını 22 Kasım 2016 saat 09:00’da “Açık teklif” usulü  ile satışa çıkarıyor.


İhale defterdarlık ihale salonunda, Ulus emlak müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacak.


İHALE DETAYLARI
 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,
b) Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,
c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.
3 - İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Taşınmaz Satışları Servisinde görülebilir.
4 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
5 - İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankdef.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri is e; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.
Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) Dahili: 1371-1374

 

ARSA BİLGİLERİ

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER