Anasayfa >

İhaleler >

Ankara Kazan Belediyesi’nden Satılık Arsa ve Dükkan

Ankara Kazan Belediyesi’nden Satılık Arsa ve Dükkan

26 Ekim 2016 Çarşamba, 08:00:36
 Ankara Kazan Belediyesi’nden Satılık Arsa ve Dükkan
Ankara Kazan Belediyesi mülkiyetindeki arsa ve dükkanları satışa çıkarıyor. İşte satışa çıkacak gayrimenkuller…

Ankara Kazan Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki dükkan ve arsaları 4 Kasım 2016 Cuma günü 11:00’da ihale ile satışa çıkarıyor.

Toplam 12 büro, 2 dükkan ve 1 adet arsa satışa çıkacak. İhale, 4 Kasım Cuma günü  saat 11.00’da belediye meclis toplantı salonunda (16. Kat) Ankara Bulvarı No: 105/1 Kazan/ANKARA encümen huzurunda yapılacak. Satış peşin olarak gerçekleşecek.

İHALEYE KATILIM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
a - İkametgâh belgesi,
b - Nüfus cüzdanı örneği,
c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,
d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,
e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,
f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname gerekiyor.SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER