Anasayfa >

İhaleler >

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden Satılık 27 Gayrimenkul

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden Satılık 27 Gayrimenkul

20 Eylül 2016 Salı, 10:24:39
Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden Satılık 27 Gayrimenkul
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki 27 arsa ve iş yeri vasıflı gayrimenkulleri satışa çıkarıyor…

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki 27 adet arsa ve iş yeri vasıflı gayrimenkullerini 4 Ekim Salı günü saat 14:00’da “kapalı teklif” usulü ile satışa çıkarıyor.


Söz konusu gayrimenkuller Erzurum Palandöken Osmangazi Mahallesi ve Erzurum Yakutiye Kuloğlu Mahallesi’nde bulunuyor.


İHALEYE KATILIM ŞARTLARI
1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
2 - Kanuni ikametgah sahibi olmak.
3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.
5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
6 - Büyükşehir Belediyesi emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
12 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
13 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
14 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


İHALEYE ÇIKACAK GAYRİMENKULLERİN LİSTESİ

 

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER