Anasayfa >

İhaleler >

Pendik Belediyesi’nden Satılık Arsa

Pendik Belediyesi’nden Satılık Arsa

11 Ağustos 2016 Perşembe, 09:16:01
Pendik Belediyesi’nden Satılık Arsa
Pendik Belediyesi Güzelyalı’daki bin 252,67 metrekare arsayı 25 Ağustos Perşembe günü satışa çıkarıyor…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

Pendik Belediyesi,  Güzelyalı’daki arsasını satışa çıkarıyor. Pendik Güzelyalı 4499 parsel, 0 adada konumlanan ve imar planında “akaryakıt satış, servis ve bakım istasyonu” olarak geçen bin 252,67 metrekare arsa 25 Ağustos 2016 Perşembe günü saat 11:00’da 12 milyon 526 bin 700 TL+KDV muhammen bedel ile ihaleye çıkacak.


İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini ihale günü ve saatine kadar ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim etmesi gerekiyor. Teklifler elden verilebileceği gibi  iadeli taahhütlü posta ile gönderilebiliyor.


İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENİLEN BELGELER


A) GERÇEK KİŞİLERDEN
1 - İkametgah belgesi,
2 - Nüfus cüzdan sureti,
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,


B) TÜZEL KİŞİLERDEN
1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,


C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN
1) Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
2) Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:
a) Tedavüldeki Türk Parası
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

ARSA BİLGİLERİ...

ARSA NEREDE?

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER