Anasayfa >

İhaleler >

Lüleburgaz Mal Müdürlüğü’nden Satılık Arsa

Lüleburgaz Mal Müdürlüğü’nden Satılık Arsa

29 Temmuz 2016 Cuma, 10:19:50
Lüleburgaz Mal Müdürlüğü’nden Satılık Arsa
Lüleburgaz Mal Müdürlüğü mülkiyetindeki 4 bin 679 metrekare arsayı 9 Ağustos’ta satışa çıkarıyor…

Lüleburgaz Mal Müdürlüğü mülkiyetindeki arsayı 9 Ağustos saat 10:00’da “Açık teklif” usulü ile satışa çıkarıyor.


4 bin 679 metrekare arsa 1 milyon 872 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkacak.

  

İHALE DETAYLARI
Mahallesi, Cinsi, İmar, Ada, Parsel, yüzölçümü, hazine hissesi, tahmini bedelleri, % 20 geçici teminatları, ihale tarihi ve saati yazılı bulunan Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile LüleburgazMalmüdürlüğünde 2886 Sayılı Kanunun 13. maddesine istinaden oluşturulan komisyonca satışı yapılacaktır.

İsteklilerin Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C Numarasını, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzla yada Banka Teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte) özel kişiler adına girilmesi halinde Vekaletname, Tüzel kişi adına girilmesi halinde 2016 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri, müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri) ile birlikte ihale saatine kadar Komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin gönderecekleri Teklif Mektubu ve diğer belgeleri iadeli taahhütlü olarak göndermeleri ve ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Taşınmaz malların satış işlemlerine ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Malmüdürlüğümüzde ücretsiz olarak görülebileceği ilan olunur.

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER