Anasayfa >

Emlak Konut GYO >

Emlak Konut Şişli Teşvikiye İhalesi Bugün

Emlak Konut Şişli Teşvikiye İhalesi Bugün

15 Mart 2018 Perşembe, 12:26:07
Emlak Konut Şişli Teşvikiye İhalesi Bugün
Emlak Konut GYO Şişli Teşvikiye arsasını bugün saat 14:30’da ihaleye çıkarıyor…

emlak Konut GYO, Şişli Teşvikiye arsa  satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesinin 1.oturumunun bugün saat 14:30’da gerçekleştiriliyor.

Sadece yerli firmalara açık olan ihaleye yabancılar katılım gösteremeyecek. İhaleye konu arsa İstanbul Şişli Teşvikiye Mahallesi’nde yer alıyor. Söz konusu arsa üzerinde ihaleye kazanan şirket ticaret+konut ve park alanından oluşan karma bir proje yapabilecek.

İHALE SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

 

PLAN NOTLARI
TİCARET + KONUT ALANLARINDA
Ticaret + Konut alanlarında; ilgili kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınmak ve bulunduğu yapı adasının yapılaşma şartlarını aşmamak kaydı ile özel sağlı k ve özel eğitim tesisleri (yüksek öğrenim tesisleri hariç), yapılabilir. Bu işlevler bir arada kullanılabileceği gibi, ayrı bloklar şeklinde de projelendirilebilir.
2.    Emsal alanın maks. %10'unu aşmamak kaydıyla ticaret yapıları yapılabilir. Bu yapılar bağımsız blok olarak ve/veya konut bloklarını n zemin ve bodrum katlarında projelendirilebilir.
3.    Donatı alanları nı n bedelsiz terk edilmesi kaydıyla, bu parsellerin brüt alanları toplamından ticaret fonksiyon alanı düşüldükten sonra KAKS:1.15 değeri üzerinden hesap edilecektir. Bulunan emsale esas inşaat alanı imar uygulaması ile oluşacak ticaret + konut alanları na alan büyüklükleri oranında dağıtılacak olup, taşındığı parselin toplam emsal alanı nı %20'den fazla arttırmamak şartlarıyla ve bir defaya mahsus olmak üzere bir parselden diğer bir parsele emsal alanı transferi yapılabilir. Bu durum iskân aşamasında ilçe belediyesi tarafından transfer işlemi gerçekleştirilen parsellerin tapu kayıtlarına beyan verilmek suretiyle işlenir.
4.    Ticaret + Konut alanlarında maks. TAKS 0.60'dır.

TİCARET ALANLARI
1.    Ticaret alanlarında maks. TAKS 0.60'dır.
2.    Ticaret alanlarında KAKS: 1.50, Yençok: 5 kat yapı laşma koşullarına göre uygulama yapılacaktır.


SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER