Anasayfa >

Diğer Haberler >

Zekeriyaköy İski Hizmet Alanı İmar Planı Askıda

Zekeriyaköy İski Hizmet Alanı İmar Planı Askıda

26 Ocak 2018 Cuma, 11:14:25
Zekeriyaköy İski Hizmet Alanı İmar Planı Askıda
Zekeriyaköy Mahallesi 1433 ve 1434 nolu parsellerin bitişiğindeki tescil harici alanda (İski hizmet alanı)’na ilişkin nazım ve imar planı onaylandı…

HABER:Şengül KIRMIZITAŞ

İstanbul Sarıyer  Zekeriyaköy Mahallesi, 1433 ve 1434 no’lu parsellerin bitişiğindeki tescil harici alanda B.H.A (İSKİ Hizmet Alanı)’na ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi" Bakanlık Makamı'nın 15.01.2018 tarih ve 9360 sayılı OLUR'ları ile 644 sayılı KHK'nın 13/A maddesi uyarınca onaylandı.

25 Ocak’ta askıya çıkan Zekeriyaköy İski hizmet alanı imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 23 Şubat’ta askıdan inecek. İmar planına ilişkin itirazlar il müdürlüğüne yapılabilecek.

PLAN NOTLARI
1.    Tasdik sınırları içerisindeki alan belediye hizmet alanı (İSKİ)’dır.
2.    Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınarak bu görüşlere uyulacaktır.
3.    İlgili TVK. Bölge komisyonunun uygun görüşü ile İBB tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
4.    Açıklanamayan hususlarda Meri İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
5.    BHA (İSKİ) alanında arıtma tesis ve teknolojisinin gerektirdiği yapılar ile idari hizmet binaları yer alacaktır. Arıtma tesisi zemin altında yapılacak olup, idari hizmet binaları taban alanı 500 metrekareyi ve 2 katı geçmeyecek şekilde yapılabilir. Zemin üstü açık yeşil alan kullanılacak ve peyzaj düzenlemesi yapılacaktır.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER