Anasayfa >

Diğer Haberler >

Dask Prim Hesaplama Formülü

Dask Prim Hesaplama Formülü

20 Aralık 2017 Çarşamba, 17:34:47
Dask Prim Hesaplama Formülü
Dask nedir? Dask prim hesaplama formülü nasıl? Hepsi ve daha fazlasının yanıtı haberimizde…


Dask nedir? Dask prim hesaplama formülü nasıl? Hepsi ve daha fazlasının yanıtı haberimizde…

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de Dask yani zorunlu deprem sigortası hayati önem taşıyor. Peki Dask nedir? Dask'ın faydaları neler?Dask nasıl yaptırılır? Dask kapsamındaki ve kapsamı dışındaki binalar neler? Dask prim hesaplama formülü nasıl? Şimdi hepsinin yanıtını birer birer verelim;

DASK NEDİR?
Dask yani doğal afet sigortası devlet tarafından yer kayması, deprem, yangın ve tsunami gibi doğal afet durumlarında sunulan bir güvencedir.  

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NASIL YAPILIR?
Dask yani zorunlu deprek sigortası en yakın sigorta acentesine ya da banka şubelerine giderek yapılabiliyor. Dask poliçelerinin prim tutarı yıllık olarak düzenleniyor. Poliçelerin prim tutarı ise konutun yapı tarzına, brüt yüzölçümüne ve bulunduğu bölgenin deprem riski derecesine göre hesaplanıyor.

DASK PRİM TUTARI HESAPLAMA
Dask prim tutarı zorunlu deprem sigortası tarife ve talimatı ile belirleniyor. Dask prim tutarını hesaplamak için öncelikli olarak deprem sonrasında alabileceğiniz en yüksek limiti belirleyen sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunuyor. Teminat tutarı, tarife fiyatı ile çarşıldığında Dask prim tutarınızı hesaplamış olursunuz. 5 riskli bölge ve 5 farklı yapı tarzına göre tespit edilmiş 15 tarife fiyatı bulunuyor.

Sigorta primleri her yıl birim metrekare maliyetlerindeki artışa doğru orantılı olarak artırılıyor. Sigorta bedelinin (teminat tutarı) hesaplamasında kullanılan ve yapı tarzına göre tespit edilen metrekare birim maliyetleri, 1 Ocak 2017 tarihi itibari ile şöyledir:
Çelik / Betonarme Karkas Yapılar: 800 TL
Yığma Kagir Yapılar: 575 TL
Diğer Yapılar: 295 TL

Deprem riski yüksek olan bölgelerde Dask sigortası primleri daha yüksek olurken, deprem riskinin düşük olduğu bölgelerde ise Dask fiyatları daha düşük oluyor.

Zorunlu Deprem Sigortası primi hesaplanırken binanın bulunduğu bölge ve yapı türüne ait olan bedel, toplam prime esas olacak birim bedelidir. DASK hesaplama sonrası bulunan bu birim bedeli, sigorta yaptırılacak meskenin alanı ile çarpılır ve yıllık DASK poliçe bedeli bulunur.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI
DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır. Zorunlu deprem sigortası teminat kapsamı ise şöyle;
•    Asansörler
•    Sahanlıklar
•    Koridorlar
•    Temeller
•    Ana duvarlar
•    Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
•    Bahçe duvarları
•    İstinat duvarları
•    Tavan ve tabanlar
•    Merdivenler
•    Çatılar
•    Bacalar
•    Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDAKİ DURUMLAR
Zorunlu deprem sigortası binanızda deprem sonrası oluşan maddi hasarları karşılıyor.  Bazı şeyler zorunlu deprem sigortası teminat kapsamına girmiyor. Zorunlu deprem sigortası teminat kapsamı dışındaki durumlar ise sırasıyla şöyle;
•    Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
•    Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar
•    Enkaz kaldırma masrafları
•    Kar kaybı
•    İş durması
•    Kira mahrumiyeti
•    Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
•    Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
•    Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
•    Tüm bedeni zararlar ve vefat
•    Manevi tazminat talepleri

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KAPSAMINDAKİ BİNALAR
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar şöyle;
•    Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
•    634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
•    Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
•    Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;
•    Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
•    Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,
•    Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KAPSAMI DIŞINDAKİ BİNALAR
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar ise sırasıyla şöyle;
•    Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
•    Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
•    9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
•    Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar."
•    Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
•    Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
•    Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER