Anasayfa >

Diğer Haberler >

Emlak Beyannamesi Formu!

Emlak Beyannamesi Formu!

21 Kasım 2017 Salı, 16:37:55
Emlak Beyannamesi Formu!
Emlak beyannamesi nedir? Emlak beyannamesi formu ve daha fazlası haberimizde…

emlak beyannamesi formunu görmeden önce emlak beyannamesi nedir sorusuna öncelikle yanıt verelim.

EMLAK BEYANNAMESİ NEDİR?
Emlak beyannamesi, en basit tanımla şahıs, kurum ve kuruluşların söz konusu ev, arazi, bina gibi gayrimenkulün kendilerine ait olduğunu ispatlayan belgedir. Bunun için ilgili belediyeye başvurarak bazı belgeleri vermek gerekiyor. Devlet de bu belgelere dayanarak sahip olduğunuz gayrimenkulü vergilendiriliyor.

EMLAK BEYANI NE ZAMAN YAPILIR?
Emlak beyanı tapu alındıktan sonra en geç o yılın sonuna kadar yapılmalıdır. Eğer geç kalırsanız ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Her gayrimenkul içi ayrı ayrı beyanda bulunulur ve her gayrimenkul için ayrı vergi ödenir.

EMLAK BEYANNAMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Peki emlak beyannamesi için gereken belgeler neler? Emlak beyanı için gerekli olan belgeleri şöyle sıralayabiliriz;
•    Tapu fotokopisi
•    Nüfus cüzdanı fotokopisi
•    Binanın bulunduğu adres
•    Binalar için yapı kullanım izninin fotokopisi
•    Beyanda bulunacak kişinin ikamet adresi
•    Vergi numarası

EMLAK BEYANNAMESİ NEREYE VERİLİYOR?
Emlak beyannamesi, beyana konu taşınmazın ilgili olduğu ilçenin belediyesine veriliyor.  Gayrimenkul için ödenecek vergi ise bir sonraki yıl itibariyle uygulamaya giriyor.
EMLAK BEYANNAMESİ  ÖRNEĞİ
……………..  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
……………..  İL-İLÇE-BELDE
Emlak Vergisi Sicil No: ……………..
Vergi Kimlik Numarası: ……………..
MÜKELLEFİN
Soyadı
Adı (Kurum İse Unvanı)
Baba Adı
Doğum Yeri/Tarihi
Nüfusa K. Olduğu Yer
Uyruğu
Cilt No
Aile Sıra No
Sıra No
İKAMET ADRESİ
Mahalle/Semt
Cadde/Sokak
Kapı No
Dire No
İl – İlçe
İŞYERİ ADRESİ
Mahalle/Semt
Cadde/Sokak
Kapı No
İl-İlçe
Telefon
TABLO II-BİNA BİLDİRİMİ
BİNAYA  AİT BİLGİLER
1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı
2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı
3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)
4. Kapı ve Daire No
5. Tapuda kayıtlı olduğu;
Pafta No          :
Ada/Parsel No:
Cilt/Sahife No  :
6. Binanın arsasının alanı (m2)
7. Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi
8. İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, G.kondu, Basit)
9. İnşaatın sınıfı (lüks,birinci, ikinci, üçüncü, basit)
10. Kullanış şekli (Mesken, İşyeri,Depo, Fabrika, Hastane, Okul vs.)
11. İnşaatın bitim tarihi
12. İktisap tarihi
13. Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi
14. Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi
15. Bina hisseli ise hisse nispeti
16. Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)
17. Kaloriferli olup olmadığı
18. Asansörlü olup olmadığı
Tarih ve  İmza
…../…./20..

Peki emlak beyannamesi formu nasıl? Nasıl doldurulur?

EMLAK BEYANNAMESİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

 

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER