Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kat İrtifakı Tapusu Nedir? Kat İrtifakı Tapusu Nasıl Alınır?

Kat İrtifakı Tapusu Nedir? Kat İrtifakı Tapusu Nasıl Alınır?

15 Kasım 2017 Çarşamba, 16:33:22
Kat İrtifakı Tapusu Nedir? Kat İrtifakı Tapusu Nasıl Alınır?
Kat irtifakı tapusu nedir? sorusunun yanıtını detayları ile haberimizde görebilirsiniz…

Kat irtifakı, bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak olan ya da yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına kat irtifakı, bu hakka sahip olanlara da kat irtifakı sahibi deniliyor.


Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, bu Kanunda gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine resen çevrilir. Bu işlem, arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi ile bile gerçekleştirilebiliyor.

Kat irtifaklı tapu, kat irtifakını gösteren belgedir ve sadece arsa hissesi tapusudur. Diğer bir deyişle kat irtifakı tapusu, inşaatı henüz başlamamış ya da inşaat halindeki ev için, müteahhit ile evi satın alan arasında yapılan karşılıklı bir anlaşmadır ve tapu dairesinden alınır.

Kat irtifakı tapusuna örnek vermek gerekirse, diyelim ki 5 bin metrekarelik bir arsa üzerinde 100 eşit daireden oluşan bir sitede 1 tane ev satın aldınız. Bu durumda  sitenin 1/100'ü yani 50 metrekare arsa sizin oluyor ve kart irtifakı tapusunda aldığınız daireye ait 50 metrekare arsa olarak belirtiliyor. Tapu dairesinden alınan bu tapuda, ortada daire olmamasına rağmen, yapılacak tüm dairelerin adres ve kapı numaraları belediye tarafından belirleniyor.

Bankalar kat irtifakı olmayan daire için kredi vermiyor. Bu nedenle eğer satın almayı düşündüğünüz evi banka kredisi ile alacaksınız almayı düşündüğünüz evin kat irtifakı olup olmadığına dikkat etmenizde fayda var.

KAT İRTİFAKI TAPUSU NEREDEN ALINIR?
Kat irtifakı, resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. Bu resmi senet tapu sicil müdürlüğünce düzenlenir. Kat irtifakı tapusu inşaat bitmeden önce alınıyor. Yani kat irtifakının kurulması için inşaatın başlamamış ya da devam ediyor olması gerekiyor.

İnşaattı tamamlanan yapının ise kat mülkiyeti çıkartılması gerekiyor. Diğer bir değişle kat irtifaklı tapu inşaat bitiminden sonra kat mülkiyetli tapuya geçiş için verilen bir belgedir. Eğer bina bittikten 1 veya 2 yıl sonra kat irtifakı kat mülkiyeti tapusuna çevrilmeze bunun bin TL cezası vardır. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş masrafı İstanbul için söyleyecek olursak 5 bin TL ile 6 bin TL arasında diyebiliriz.

Kat İrtifakı Kurulmasının Şartları
1) Ana yapı henüz tamamlanmamış olmalıdır.
2) Yapılacak bölümler bağımsız olmalıdır.
3) Yapılacak yapının tamamında kat irtifakı kurulmalıdır.
4) Maliklerin tümü istemde bulunmuş olmalıdır.
5) Birden çok malik varsa resmî senet, tek malik varsa istem belgesi düzenlenmiş olmalıdır.
6) Belgelerin eksiksiz olması gereklidir.

Peki kat irtifakı kurulması için gerekli belgeler neler? İstenilen belgeleri şöyle sıralayabiliriz;
1) Dilekçe: Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe.
2) Genel inşaat projesi: Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışında bayındırlık ve iskân müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekir.
3) Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur.
4) Vaziyet planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.
5) Yönetim Planı: Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.
6) Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi niteliğini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ve ana gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması gerekir. 7) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
8) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,
9) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER