Anasayfa >

Diğer Haberler >

Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir? Apartman Yöneticinin Sorumlulukları Neler?

Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir? Apartman Yöneticinin Sorumlulukları Neler?

08 Kasım 2017 Çarşamba, 17:25:25
Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir? Apartman Yöneticinin Sorumlulukları Neler?
Apartman Yöneticisi nasıl seçilir? Apartman yöneticisinin görevleri neler sorusunun yanıtını detayları ile haberimizde görebilirsiniz….

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre bir apartmanda 8 ya daha fazla bağımsız bölüm varsa yönetici seçilmesi gerekiyor.
Apartman yöneticisini kat malikleri kendi aralarından seçebileceği gibi dışarıdan birini de yönetici olarak seçebilir. Yönetim bir kişiye ya da 3 kişilik bir kurula verilebilir.

Apatman yöneticisi kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanıyor. Eğer gayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetindeyse o malik kanunen yönetici durumundadır.

YÖNETİCİ NE ZAMAN SEÇİLİR
Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanunu yıllık toplantısında yeniden seçilir. Eski yöneticinin tekrar seçilmesi de mümkündür.

Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.
Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

APARTMAN YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ NELER?
Yönetici tıkkı bir vekil gibi kat maliklerine karşı sorumludur. Yöneticinin görev ve sorumluluklarını şöyle sıralayabiliriz;
1.  Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;
2.  Anagayrimenkulün amacına  uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;
3.  Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;
4.  Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;
5.  Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;
6.  Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;
7.  Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;
8.  Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;
9.  Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;
10.  Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;
11.  Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

APARTMAN YÖNETİCİSİ MAAŞ ALIR MI?
Yönetici, yönetim planında ya da kendi ile yapılan sözleşmede bir ücret belirtilmemişse bile apartman sakinlerinden bir ücret isteyebilir.

Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.

Kat malikleri kurulu, yöneticinin görevi süresince tutum ve davranışlarını denetler. Eğer haklı bir sebep doğarsa yöneticiyi istedikleri zaman değiştirebilirler.


SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER