Anasayfa >

Diğer Haberler >

Miras Taksim Sözleşmesi Örneği

Miras Taksim Sözleşmesi Örneği

07 Kasım 2017 Salı, 15:16:09
Miras Taksim Sözleşmesi Örneği
Miras taksim sözleşmesi örneğini haberimizde bulabilirsiniz….

Miras taksim sözleşmesi örneğini paylaşmadan önce miras taksim sözleşmesi nedir sorusuna yanıt verelim.

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Miras taksit sözleşmesini şöyle tanımlayabiliriz; mirasın, mirasçılar arasında hangi koşullarda paylaşılacağını düzenleyen sözleşmedir.  Sözleşmenin yapılmasının amacı mirasçıların paylarının belirlenmesidir.

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?
Miras taksim sözleşmesinin yapılması için tüm mirasçıların katılımı gerekiyor.  Uzman bir miras avukatı tarafından sözleşme hazırlanır ve bu sözleşmenin tüm mirasçılar tarafından hazırlanması gerekiyor.

Miras taksim sözleşmesinin yapılması için mirasın başka bir yolla paylaşılmamış olmaması gerekiyor. Daha önceden miras miras paylaşım davası açılmış olsa da mirasçılar arasında yapılacak taksit sözleşmesi ile birlikte dava sulh yoluyla sona eriyor.

Miras taksim sözleşmesinin geçerli sayılması için yazılı olarak yapılması gerekiyor ve tüm mirasçıların imzası gerekiyor.

Miras taksit sözleşmesi miras açıldıktan sonra yapılabiliyor. Miras bırakanın ölümünden önce yapılan bir miras taksim sözleşmesi ahlaka ayrılılık sayıldığı için geçersiz sayılıyor.

Sözleşmenin geçerli olması için yazılı yapılması şartı aranıyor fakat resmi yazılı şekil koşulu aranmıyor. Fakat miras taksim sözleşmesinin tapu sicil memuru önünde de yapılması mümkün.  Sözleşmenin geçerliliği için bütün mirasçılar tarafından imzalanmış olması gerekiyor. Parmak izi, mühür ya da el ile yapılmış işaretlerin konulmuş olması halinde bunların onaylanmış olması gerekiyor.

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ NASIL İPTAL EDİLİR?
Miras taksim sözleşmesi ile birlikte meydana gelen uyumsuzlukları ya da hak kayıplarını önleyebilmek için bazı durumlarda miras taksim sözleşmesinin iptali için dava açılabiliyor. Bu durumları şöyle sıralayabiliriz;
-Miras taksim sözleşmesi gereği tapu iptal ve tescil davası: Sözleşmede söz konusu olan paylaşımın tersine bir tescil gerçekleştirilmişse taraflar tapu iptali için dava açabilirler.

-Miras taksim sözleşmesinden doğan alacak davası: Yazılı şekilde gerçekleştirilen sözleşme ile bir takım hak ve borçlar oluşabiliyor. Bu kapsamda miras taksim sözleşmesine imza atan her mirasçı bu borçtan sorumludur. Eğer taraflar sözleşmenin esaslarına aykırı davranırlarsa hak gaspına uğrayan dava açabilir.
-Miras taksim sözleşmesinin iptali davası: Miras taksim sözleşmesinde esaslı hata olması durumunda sözleşmenin iptali ve geçersizliği için mahkemeye talepte bulunulabilir.

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

TARAFLAR :
......................... arasında aşağıdaki koşullarla bir miras taksim sözleşmesi akdolunmuştur.
İşbu sözleşmede ;
……...........……..” devreden “,
……............…….” devralan ” olarak anılacaktır.
KONU :
İşbu sözleşmenin konusu, ……….vefatı sonucunda devredenlerin kendilerine intikal eden, tapuda ………….adına kayıtlı olan ve edinilmiş mal rejimi gereği yarısının da ona ait olduğu, terekedeki taksim sonunda kendisine düşecek miras payına düşen …………..yer alan konutun mülkiyet hakkının tamamını, mirasçılardan olan ………(devralana) devretmesidir.
TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
Devredenler, ………..tarihinde ölen …….’dan kendilerine intikal eden ve taksim sonunda kesinleşecek olan yukarıda bahsi geçen mülkiyet üzerindeki miras payının tamamını devralana, …………terekenin kalan kısmından hiçbir hak talep etmemesi şartıyla devretmiştir.
YETKİLİ MAHKEME :
İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için …………yetkili olacaktır.
İşbu sözleşme, ../../2015 tarihinde ………………………..’ da beş nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha devralana teslim edilmiş, diğer nüshalar devredenlerde kalmıştır.
Devreden                                                                                                                 Devralan

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER