Anasayfa >

Diğer Haberler >

Apartman Aidatı Ödemeyenler İçin Ne Yapılır?

Apartman Aidatı Ödemeyenler İçin Ne Yapılır?

16 Ekim 2017 Pazartesi, 12:05:22
Apartman Aidatı Ödemeyenler İçin Ne Yapılır?
Apartman aidatı ödemeyenleri için ne yapılır? Apartman aidatı ödemeyenlere uyarı yazısı nasıl yazılır? Tüm soruların yanıtı haberimizde…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

Apartmanlarda aidat konusu genellikle çoğu zaman sıkıntı oluşturan konular başında geliyor. Kimi aidatı yüksek bulur, kimi ödemek istemez..vs. Peki kimler aidat öder, aidat ödemeyenler için ne yapılır? Şimdi gelin bu soruların yanıtlarını birer birer yanıtlayalım;
Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesine göre kat maliklerinden her biri,
-Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
- Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.


Apartman sakinleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek aidat ödemekten kaçamaz.


Örneğin en alt katta oturanların ortak sorunu şu; biz asansör kullanmıyoruz neden asansör bakım ücreti ödüyoruz. Yukarıda da altını çizdiğimiz gibi kullanmalar da kullanmasalar da giderlere ortak olmak zorundalar.

AİDAT ÖDEMEYENLER İÇİN NE YAPILIR?
Her apartmanda bir tane çıkar aidat ödemeyen biri. Peki apartmanda aidat ödemeyenler için ne yapılır?
Yine Kat mülkiyetinin 20. maddesine göre aidatı ödemeyen kat maliki hakkında diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, kanuna göre dava açabilir ve icra takibi yapılabilir.

AYLIK YÜZDE 5 GECİKME CEZASI
Aidatın tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.


Öncelikle aidatı ödemeyen kat malikine bir ihtar çekilmeli. Bu noter aracılığı ile gerçekleşmeli. Peki aidatını ödemeyenlere uyarı yazısı nasıl yazılır?

APARTMAN AİDAT BORCU İHTARHAME ÖRNEĞİ


...................................NOTERLİĞİNE

KEŞİDECİ :

VEKİLLERİ :

MUHATAP :

K O N U :A Ç I K L A M A :1- Sayın muhatap yukarıda adresiniz olarak belirtilen yerde ikamet etmektesiniz …… yılı aidat bedeli aylık ……… TL’dır …… yılına ait ……… ………… ve ………… ayları olmak üzere toplam …… TL ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır2- Genel Kurul toplantısında Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ödenmeyen aidat borçlarına aylık % 10 gecikme faizi uygulanmasına; aidat borcunu ödemeyen kat malikleri hakkında icra takibine geçilmesi hususunda yöneticiye yetki verilmesine karar verilmiştir3- Sayın muhatap işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 5 (Beş) gün içinde ………TL aidat borcunuzu % 10 gecikme faizi ile birlikte olmak üzere ……… TL olarak ödemenizi aksi takdirde aleyhinizde icra takibine geçileceğini ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını bu uğurda yapılacak her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederizSayın Noter; üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini bir nüshasının dairenizde saklanmasını tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz

İHTAR EDEN
Adı ve Soyadı İmza.SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER