Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kat Maliklerinin Hakları ve Borçları

Kat Maliklerinin Hakları ve Borçları

06 Eylül 2017 Çarşamba, 14:09:40
Kat Maliklerinin Hakları ve Borçları
Kat maliklerinin hakları ve borçları neler? Sorusunun yanıtı haberimizde…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

Kat maliklerinin hakları ve borçları Kat Mülkiyeti Kanunu’nda tanımlanmıştır. Öncelikle kat maliklerinin haklarına değinelim.W

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI
Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre;
•    Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, medeni kanunun maliklere tanıdığı tüm hak ve yetkilere sahiptir.
•    Kat malikleri ana gayrimenkulün tüm ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar.
•    Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler. Bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksi bir sözleşme olmadığı sürece her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.

KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI
Kat maliklerinin borçlarını şöyle sıralayabiliriz;
•    Kat malikleri bağımsız bölümleri, eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kuralına uymak zorundadır.
•    Diğer kat maliklerini rahatsız etmemelidir.
•    Birbirin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymaları gerekiyor.
•    Kat malikleri ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlılığını hassasiyetle korumaya mecburdur.
•    Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.
•    Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.
•    Kat malikleri kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılmakla yükümlüdür.
•    Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, güçlendirme, onarım giderlerine ve yönetici aylığı, ortak tesisin işletme giderlerine katılmak zorundadır.
•    Sigorta yapılması halinde kat malikleri, sigorta giderlerine, arsa payları oranında, katılmakla yükümlüdürler. Anagayrimenkulün tümünün harap olması halinde alınacak sigorta bedeli, aksine sözleşme olmadıkça, kat maliklerine, arsa payları oranında, paylaştırılır.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER