Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kartal Orhantepe Mahallesi İmar Planı Askıda

Kartal Orhantepe Mahallesi İmar Planı Askıda

25 Ağustos 2017 Cuma, 16:03:07
Kartal Orhantepe Mahallesi İmar Planı Askıda
Kartal Orhantepe Mahallesi 2511 ada 321 parsel ve komşuluğundaki bir kısım alana ilişkin hazırlanan imar planı askıya çıktı…

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ

Kartal Orhantepe Mahallesi 2511 ada 321 parsel ve komşuluğundaki bir kısım alana ilişkin Kartal Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği onaylandı.

25 Ağustos’ta askıya çıkan imar planı 1 aylık askı sürecinde sonra askıdan inecek.

Kartal Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 10 Mart 2016 tarih ve 79824739/215/284 sayılı yazısı ile, Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve bakanlık mülkiyetinde olan 6 bin 957 metrekarelik yüzölçümlü 2511 ada 321 parsel sayılı taşınmazın yaklaşık  bin 770 metrekarelik kısmının meri 1/ 5000-1/1000 ölçekli imar planlarında kıyı kenar çizgisinin kara tarafında dini tesis alanında, bir kısmının da kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında dolgu alanında kaldığı, bahse konu taşınmazın meri imar planında dini tesis alanında kalan kısmının fonksiyon şekli ve çekme mesafelerinden kaynaklı sınırlamalar nedeniyle yapılaşamadığı, uygulamanın önünün açılması amacıyla plan değişikliği çalışmaları yapıldı.

Söz konusu alan boş durumda olurken, bir kısmının üzerinde site içi yol ve açık otopark olarak kullanılıyor. Bir kısmı ise rekreasyon alanı olarak kullanılıyor.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ NOTLARI

“1.Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan; Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi, 2511 ada, 321 parseli ve komşuluğundaki bir kısım dolgu alanını kapsamaktadır.
2.Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alan kısmen “Cami Alanı”, kısmen de “Yol Alanı”dır.
3. “Cami Alanı”nda yoldan çekme mesafesi 5m. diğer cephelerden çekme mesafesi ise 3m. olup, uygulamaya yönelik diğer yapılanma koşullarını (blok ebat ve şekilleri, bloklar arası bağlantı, çatı şekli-formu, kat yükseklikleri, kot alınacak nokta, taban alanı (taks) vb.) onaylanacak avan projesinde belirlemeye Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilidir.
4.Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır.
5.Uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik zemin etütleri yapılacak ve getirilecek tedbirlere uyulacaktır.
6.Uygulama Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.
7.Açıklanmayan hususlarda, 26.05.2004 Kartal Sahil Dolgu Uygulama İmar Planı ile meri imar yönetmeliği, 3621 sayılı kıyı kanunu ve kıyı kanunu uygulama yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.” şeklinde düzenlenmiştir.

İmar planı detayları için tıklayınız

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER