Anasayfa >

Diğer Haberler >

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi İmar Planı Askıda

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi İmar Planı Askıda

24 Ağustos 2017 Perşembe, 11:06:24
 Arnavutköy Taşoluk Mahallesi İmar Planı Askıda
Arnavutköy Taşoluk Mahallesi 1614 parsel imar planı askıya çıktı...

HABER: Şengül KIRMIZITAŞ


İstanbul Arnavutköy ilçesine bağlı Taşoğluk Mahallesi’nde 1614 parsele ilişkin hazarlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıktı.

24 Ağustos’ta askıya çıkan imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından askıdan inecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi web sitesinde konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Bakanlığımızın 17.08.2017 tarih ve 14647 sayılı yazısı ile İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Taşoluk Mahallesi, 1614 parsele ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından 24.03.2017 tarih ve 5442 sayılı yazı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına askı süresi içerisinde yapılan itiraz başvurularının Bakanlığımızca değerlendirilmesi sureti ile hazırlanan -1- paftalık NİP-6792,43 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve -4- paftalık UİP-1497,58 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 644 sayılı KHK hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca 17.08.2017 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.
Söz konusu plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 24.08.2017 tarihinden itibaren -1- ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. “

PLAN NOTLARI
1.Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.
2. Bu plan 26/9/2011 tarih ve 2011/2266 sayılı bakanlar kurulu kararı uyarınca yapılan bir işlem olup bu alandaki iş ve işlemler bakanlar kurulu kararında belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
3. Konut alanında e: 0.65 yençok: 5 kattır. konut alanlarının 30 metrelik yola cepheli kısımlarında zemin katlarda ticaret kullanımı yer alabilir.
4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (mekansal planlama genel müdürlüğü yer bilimsel etüt dairesi başkanlığı)11.04.2016 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun sonuç ve öneriler kısmında belirtilen hususlara uyulacaktır.
5. Aile sağlık merkezinde (asm) e:1.00 yençok:3 kattır. uygulama avan projeye göre yapılacaktır.
6. Cami alanında uygulama ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.
7. Ortaokul tesis alanında e:1.50 yençok:3 kattır.
8.Park alanı ve cami alanında planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde belirtilen kullanımlar yer alabilir.
9. Binaların yangından korunmasına dair yönetmelik hükümlerinde belirtilen mesafelere ve tedbirlere uyulacaktır.
10. Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, planlı alanlar tip imar yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

İMAR PLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER