Anasayfa >

Diğer Haberler >

Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti!

Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti!

22 Ağustos 2017 Salı, 17:10:40
Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti!
Kat mülkiyetinin devri mecburiyetine ilişkin tüm detayları haberimizde görebilirsiniz….

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25.maddesine göre kat maliklerinden biri kendisine düşen borçları ve yükümlülükleri yerine getirmezse diğer hak sahiplerinin haklarını onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki kat mülkiyeti hakkının kendilerine devredilmesini isteyebilir.


Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir.


Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir.


KAT MÜLKİYETİ DEVRİ MECBURİYETİ DURUMLARI
1.    Ortak giderlerden ve avantan kendine düşen borcu ödemediği için hakkında 2 takvim yılı içerisinde 3 defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması,


2.    Ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından 33’ üncü madde gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi;


3.    Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması…


Dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak 6 ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak 5 yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer.

SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
DİĞER HABERLER